Ansökningsnummer 201600980
Ansökningsdatum 2016-02-11
Registreringsnummer 532160
Registreringsdatum 2016-05-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-23
Typ Figurativt

Hållbar stad

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler för kulturella ändamål; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av föredrag; anordnande av instruktioner för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av konferenser; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av konferenser avseende handledning/instruktion; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av seminarier; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av prisutdelningsceremonier; anordnande av seminarier och konferenser; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av visningar för underhållningssyften; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av visningar för kulturändamål; anordnande av visningar för utbildningsändamål; anordnande, genomförande och organisation av seminarier; anordnande, genomförande och organisation av kongresser; anordnande, genomförande och organisation av studiecirklar [utbildning]; anordnande, genomförande och organisation av symposier; anordnande, genomförande och organisation av konferenser; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; anordnande och genomförande av seminarier; anordnande och genomförande av konferenser och kongresser; anordnande och hållande av konferenser; anordnande och hållande av kongresser; anordnande och hållande av tävlingar; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande och genomförande av seminarier och studiecirklar [utbildning]; arrangerande och genomförande av konferenser, kongresser och symposier; arrangerande och genomförande av föreläsningar; arrangerande och ledning av seminarier; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; genomförande av seminarier och kongresser; genomförande av seminarier; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; konferenstjänster; konstutställningar; museiutställningar; museiverksamhet [visningar och utställningar]; organisering av konferenser, utställningar och tävlingar; organisering av tävlingar och prisutdelningar; organisering av utbildningsseminarier; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; organisering av utställningar för utbildningsändamål.

Klass: 42

Arkitekttjänster för utformning av kommersiella byggnader; arkitekttjänster för utformning av industriella byggnader; arkitekttjänster för utformning av kontorsanläggningar; arkitektoniska tjänster och utformningstjänster avseende utställningar.