Ansökningsnummer 201402205
Ansökningsdatum 2014-03-25
Registreringsnummer 519844
Registreringsdatum 2014-06-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-06-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Modeller (arkitekt-).

Klass: 35

Företaqsrådqivninq för andra inom arkitektur, inredninqsdesiqn och urban stadsplanering.

Klass: 41

Undervisning/utbildning avseende arkitektur, drift av museum kulturverksamhet, kulturella tiänster, kultur- och idrottsverksamhet, studiecirklar för kulturändamål, anordnande av kulturevenemang, anordnande av kulturverksamhet, organisering av kulturella föreställninqar, underhållning, sport- och kulturverksamhet, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, underhållning, sport- och kulturaktiviteter, anordnande av festivaler kulturella ändamål, anordnande av visninqar för kulturändamål, anordnande av presentationer för kulturändamål, anordnande av festivaler för kulturändamål, anordnande av underhållnings- och kulturevenemang, anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet, anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter, organiserinq och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål.

Klass: 42

Designplanering, arkitektonisk design, design butiksinredningar, design (Kläd- -), grafisk design, design av heminredning, design av hus, design av textilier, rådgivningstjänster avseende arkitektur, forskning avseende arkitektur, designtjänster relaterade till arkitektur, utarbetande av rapporter rörande arkitektur, modedesign (formqivninq), modedesiqn

Klass: 44

Designtjänster (landskaps).