Visa allt om LOTTERIINSPEKTIONEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 926 709 1 228
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 6 4 6
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
SVERIGES RIKSBANK (Statlig enhet) 903 687 1 130
RIKSGÄLDSKONTORET (Statlig enhet) 16 18 18
SLL - Trafikförvaltningen (Landsting) 2 2 2
LUNDS KOMMUN (Kommun) 2 2 2
VALLENTUNA KOMMUN (Kommun) 2 - -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 19 851 19 244 25 632
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 180 248 185
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 163 226 166
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 17 22 19
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 89 108 95
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Byggverksamhet 6 121 1 Kilenkrysset Aktiebolag
(6 121)
Datakonsultverksamhet 4 260 7 Atea Sverige AB
(3 193)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 2 173 2 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(2 151)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 885 11 Kunskapskraft & Media Sweden AB
(277)
Kreditgivning, övrig 594 5 Eurocard AB
(234)
Telekommunikation, Trådbunden 522 1 Tele2 Business AB
(522)
Hotell & Restaurang 335 7 Kulturgastronomen AB
(153)
Hälso- & Sjukvård, övriga 309 3 Sustainable Interaction Sweden AB
(286)
Telekommunikation, Trådlös 306 3 Tele2 Sverige Aktiebolag
(304)
Rengöring & Lokalvård 301 2 Samhall Aktiebolag
(281)
Personalutbildning 273 6 Confex Sverige Aktiebolag
(122)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 266 5 INVID Eskilstuna AB
(128)
Värme & Kyla 254 1 SEVAB Strängnäs Energi AB
(254)
Utgivning av annan programvara 207 2 Edge HR AB
(133)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 201 4 RIKSREVISIONEN
(194)
Elhandel 161 1 Energi Försäljning Sverige AB
(161)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 150 2 Karnov Group Sweden AB
(145)
Marknads- & Opinionsundersökning 133 3 Novus Group International AB
(123)
Dataprogrammering 129 5 FormPipe Software Skellefteå AB
(80)
Dagstidningsutgivning 113 7 HANDELSBOLAGET SVENSKA DAGBLADETS AKTIEBOLAG & CO
(42)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 113 1 Lakeville Economic Consulting AB
(113)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 106 2 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(84)
Konsultverksamhet avseende företags org. 103 4 FCG SIPU International Aktiebolag
(77)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 92 2 Pitney Bowes Svenska Aktiebolag
(88)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 89 1 Staples Sweden AB
(89)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 89 1 Kinnarps AB
(89)
Redovisning & bokföring 87 2 Rosenqvist Revision AB
(68)
Post- & Kurirverksamhet 86 1 PostNord Sverige AB
(86)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 85 4 Rental Service i Mälardalen AB
(74)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 80 2 Convini Sverige AB
(58)
Tryckning av Böcker & Övrigt 75 2 Central Kopia i Eskilstuna Aktiebolag
(73)
Restaurangverksamhet 70 1 JOBmeal Sverige AB
(70)
El-VVS & Bygginstallationer 69 4 Certego AB
(45)
Databehandling & Hosting 67 5 Bisnode Sverige AB
(36)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 67 1 DAV Partner AB
(67)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 56 1 Frukt Direkt Sverige AB
(56)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 49 3 JOBmeal Gävle AB
(31)
Polisverksamhet 48 1 POLISMYNDIGHETEN
(48)
Öppen Hälso- & Sjukvård 47 1 Avonova Hälsa AB
(47)
Intressebev. Arbetstagarorg. 46 2 SVERIGES INGENJÖRER
(26)
Eftergymnasial utbildning 45 1 Snacka Snyggt AB
(45)
Postorder- & Internethandel 39 3 Adlibris Aktiebolag
(20)
Personaluthyrning 37 1 Human Performance Consulting Sverige AB
(37)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 37 1 Norrlandsmaskiner Sälj Aktiebolag
(37)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 36 1 Expandéra Ledarutveckling AB
(36)
Förvaltning & Handel med värdepapper 36 1 Career Group Sverige AB
(36)
Kongresser & Mässor 36 4 Alma Talent Events AB
(13)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 32 1 Neopost Finance Sweden AB
(32)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 31 2 Upplands Motor AB
(30)
Översättning & Tolkning 30 3 AAC Global AB
(11)
Livsmedelshandel 29 1 Delicard Group AB
(29)
Maskiner, tillverkning 21 2 Dafo Brand Aktiebolag
(16)
Utbildning, övrig 21 2 Retorikutbildning.se Sverige AB
(12)
Bokutgivning 20 3 DraftIT AB
(9)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 18 1 ARBETSGIVARVERKET
(18)
Filmvisning 16 1 SF Bio Aktiebolag
(16)
Finansiella stödtjänster, övriga 15 1 Ikano Bank AB (publ)
(15)
Böcker, Butikshandel 14 1 Jure Aktiebolag
(14)
Kontorsmöbler, Partihandel 14 1 Kinnarps Mälardalen AB
(14)
Artistisk verksamhet 13 1 ANIANSSON, RUTH
(13)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 11 1 AB Svenska Spel
(11)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 10 1 SJ AB
(10)
Webbportaler 9 1 JP Infonet AB
(9)
Blommor & Växter, Butikshandel 9 1 Rosenius Blommor AB
(9)
Säkerhetsverksamhet 5 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(5)
Vägtransport, Godstrafik 4 1 Montageproffsen i Mälardalen AB
(4)
Arkivverksamhet 4 1 RIKSARKIVET
(4)
Monetär finansförmedling, övrig 4 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 4 1 Falck Secure AB
(4)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 3 1 UC Affärsfakta AB
(3)
Utgivning av tidskrifter 3 1 Alma Talent Media AB
(3)
Taxi 3 1 Taxi Strängnäs AB
(3)
Icke-farligt avfall 3 1 Stena RFM Service AB
(3)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Intressebev. Branschorg. 2 1 Bonus Copyright Access, ek. för.
(2)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 2 1 eddy Se aktiebolag
(2)
Kroppsvård 2 1 MälarSund
(2)
Intressorganisationer, övriga 2 1 AGRESSO ANVÄNDARFÖRENING
(2)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 2 1 Sickla Synvård AB
(2)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 2 1 Happy Elk AB
(2)
Catering 1 1 Evenemangbolaget i Stallarholmen Aktiebolag
(1)
Plantskoleväxter, odling 1 1 BURGE, CHRISTINA
(1)
Drivmedel, Detaljhandel 1 1 OK Detaljhandel AB
(1)
Sociala insatser 1 1 STRÄNGNÄS KOMMUN
(1)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 1 1 MD Kylohushållsservice AB
(1)
Intressebev. Yrkesorg. 1 1 SIG SECURITY
(1)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1 1 NetOnNet AB
(1)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 0 1 JOBmeal Stockholm Norr AB
(0)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 0 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...