SIGILLUM FACULTATIS IVRIDICAE IN ACAD GOTH -CAROLINA

Varumärke tillhör LUNDS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 198901342
Ansökningsdatum 1989-02-14
Registreringsnummer 220367
Registreringsdatum 1991-01-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-01-11
Typ Figurativt

SIGILLUM FACULTATIS IVRIDICAE IN ACAD GOTH -CAROLINA

Varor & Tjänster

Klass: 14

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed och ej ingående i andra klasser; juvelerarvaror, ädla stenar; ur och tidmätningsinstrument.

Klass: 16

Böcker, tidningar, tidskrifter, instruktions- och undervisningsmaterial.

Klass: 25

Kläder.

Klass: 41

Undervisning, utbildning.

Klass: 42

Forskning och utvecklingsarbete.