MAPCI

Varumärke tillhör LUNDS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201403974
Ansökningsdatum 2014-06-05
Registreringsnummer 523342
Registreringsdatum 2015-02-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-02-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska publikationer (nedladdningsbara); nedladdningsbara elektroniska texter, audio och videofiler; digitalt material, nämligen CD, DVD och nedladdningsbara multimedia filer, interaktiva multimedia program; datamjukvaror; databaser.

Klass: 16

Publikationer; tryckta skrifter.

Klass: 35

Sammanställning, analys och systematisering av information samt statistisk data i databaser.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande och utförande avföredrag; arrangerande och utförande av konferenser, kongresser, seminarier, workshops, symposier och utställningar; publiceringstjänster; publicering av tryckt material, skrivet arbete, böcker och texter; produktion eller frisläppande av böcker, filmer, videos, band, disketter, radio, eller televisionsmaterial; produktion av utbildnings- och undervisningsmaterial; förlag- och utgivningstjänster; arrangerande och värdskap för utdelning av utmärkelser och diplom relaterade till molntjänster; inga av ovannämnda tjänster avser fastigheter för detaljhandel.

Klass: 42

Forskning och utveckling avseende molntjänster; vetenskapliga, tekniska och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser; design, uppgradering och utveckling av datahårdvara och mjukvara; dataprogrammering; konsultation och informationstjänster avseende teknologi, teknik samt vetenskaplig, teknisk och teknologisk forskning och utveckling; datortjänster; molntjänster; information och rådgivning inom datortjänster, molntjänster och lösningar inom molntjänster och utvärdering och implementation av internetteknologi; tekniska supporttjänster, avseende fjärr- och nättjänster för hantering av infrastruktur för övervakning, administration och hantering av system för molnbaserad IT och applikationssystem samt information och rådgivning kring detta.