LU innovation

Varumärke tillhör LUNDS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201301788
Ansökningsdatum 2013-03-08
Registreringsnummer 512945
Registreringsdatum 2013-05-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Yrkesinformation och rådgivningstjänster (andra än för undervisning och utbildningsråd); rådgivningstjänster avseende kommersiell planering; rådgivningstjänster (företags) relaterade till ledning av affärsverksamhet.

Klass: 38

Rådgivning avseende kommunikation.

Klass: 41

Akademiska tjänster (utbildning); anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; högre utbildning; juridisk undervisning/utbildning; karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); rådgivningstjänster relaterade till utbildning; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende kommersiell utbildning; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för högre utbildning.

Klass: 45

Juridisk rådgivning avseende skydd av immaterialrätter; konsultation avseende immaterialrätt; licensiering av immaterialrätter; professionella rådgivningstjänster relaterade till immaterialrätter; rådgivningstjänster relaterade till immaterialrätter; juridisk rådgivning; rådgivning inom det juridiska området; rådgivningstjänster avseende immateriella rättigheter; rådgivningstjänster relaterade till patent.