INAE SIGILLVM VNIVER D VT RVMQVE

Varumärke tillhör LUNDS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201006583
Ansökningsdatum 2010-08-23
Registreringsnummer 414749
Registreringsdatum 2010-12-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-12-10
Typ Figurativt

INAE SIGILLVM VNIVER D VT RVMQVE

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; undervisning, instruktioner och handledartjänster; universitetstjänster, information och konsultationstjänster avseende utbildning; publiceringar (ej nedladdningsbara); undervisning och utbildningstjänster tillgängliga on-line via Internet och andra interaktiva elektroniska plattformar i form av inlärning via data och via utbildningsprogram på distans; arrangerande och utförande av föredrag; arrangerande och utförande av konferenser, kongresser, seminarier, workshops, symposier och utställningar; arrangerande och utförande av examen; publiceringstjänster; publicering av tryckt material, skrivet arbete, böcker och texter; produktion eller frisläppande av böcker, filmer, videos, band, disketter, radio, eller televisionsmaterial; produktion av utbildnings- och undervisningsmaterial; bibliotekstjänster; översättningstjänster; museumtjänster; förlags- och författarverksamhet; utdelning av utmärkelser och diplom.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; dataprogrammering; konsultation och informationstjänster avseende forskningstjänster och utveckling.

Klass: 45

Juridiska tjänster.