HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Varumärke tillhör HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Ansökningsnummer 201307672
Ansökningsdatum 2013-11-13
Registreringsnummer 517506
Registreringsdatum 2014-02-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-02-21
Typ Figurativt

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för undervisning; registrerade datorprogram; nedladdningsbara datorprogram; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara); elektroniska anslagstavlor; digitala lagringsmedia; magnetiska databärare; CD-rom; CD-skivor; USB-minnen; nedladdningsbara radio-, televisionsprogram och filmer; programvaror i form av appar.

Klass: 14

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument; pins och prydnadsnålar; slipsnålar och slipsklämmor; medaljer, medaljonger (juvelerarvaror); manschettknappar.

Klass: 16

Undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker och tryckalster; läromedel (tryckalster); trycksaker relaterade till undervisning och utbildning; kontorsförnödenheter med undantag för möbler.

Klass: 25

Kläder; fotbeklädnader och huvudbonader.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; utbildningsinformation; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radio-, televisionsprogram och filmer; produktion av utbildande radio, televisionsprogram och filmer.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; forskning och utveckling (för tredje man); design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster).