Ansökningsnummer 201005824
Ansökningsdatum 2010-07-15
Registreringsnummer 500809
Registreringsdatum 2011-09-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-09-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; trycksaker; tryckta publikationer och skrifter, böcker, tidskrifter, tidningar, rapporter, nyhetsbrev, broschyrer; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande och hållande av kurser, seminarier, temadagar, symposier, konferenser, mässor, debatter och forum för nätverksbyggande; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet, anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; utgivning och publicering av böcker, tidskrifter, tidningar, rapporter och texter, innefattande elektroniska böcker, tidskrifter, tidningar, rapporter och texter; biblioteksverksamhet; examinatorstjänster; karriärsrådgivning; fadderverksamhet; alumniverksamhet; information och rådgivning avseende nämnda tjänster.