UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Varumärke tillhör GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 200801525
Ansökningsdatum 2008-02-18
Registreringsnummer 397960
Registreringsdatum 2008-10-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-10-03
Typ Figurativt

UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.