UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITY

Varumärke tillhör GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 200706985
Ansökningsdatum 2007-08-29
Registreringsnummer 393267
Registreringsdatum 2007-12-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-12-21
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.