UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Varumärke tillhör GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 200705182
Ansökningsdatum 2007-06-12
Registreringsnummer 392286
Registreringsdatum 2007-11-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-11-09
Typ Figurativt

UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, juridiska tjänster.