Ansökningsnummer 201304561
Ansökningsdatum 2013-07-01
Registreringsnummer 515243
Registreringsdatum 2013-10-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-10-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: