Ansökningsnummer 201507309
Ansökningsdatum 2015-10-26
Registreringsnummer 529789
Registreringsdatum 2016-02-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-05
Typ Figurativt

li.U

Varor & Tjänster

Klass: 41

Akademiska tjänster (utbildning); akademiska examenstjänster; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av undervisning; anordnande av utbildning; anordnande och genomförande av lektioner; anordnande och genomförande av kurser; anordnande och genomförande av möten inom utbildningsområdet; anordnande och genomförande av utbildningskurser; datautbildning; genomförande av utbildningar; högre utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; juridisk undervisning/utbildning; lärarutbildning; medicinsk utbildning; medicinsk undervisning och utbildning; personalutbildning; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster rörande utbildningsinformation; undervisning av språk; undervisning i juridik; undervisning inom hälsovård; universitetstjänster; universitetsutbildning; utbildning/undervisning; utbildning, undervisning och handledning; utbildningar; utbildningsakademier; utbildningsakademitjänster; utbildningsexamination; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsseminarier; vidareutbildningskurser; yrkesutbildning.

Klass: 42

Forskning inom it; forskning; naturvetenskapliga tjänster; teknisk forskning; tekniska studier; teknologisk forskning; teknologiska studier; tjänster rörande vetenskaplig forskning; upprättande av vetenskapliga rapporter; utarbetande av rapporter rörande teknisk forskning; utarbetande av rapporter avseende vetenskaplig forskning; utarbetande av rapporter avseende teknisk forskning; utarbetande av tekniska studier; vetenskaplig forskning; utfärdande av vetenskaplig information; vetenskaplig forskning och analys; forskning relaterad till medicin; medicinsk forskning; vetenskaplig forskning och utveckling; ingenjörsteknisk forskning; utarbetande av tekniska rapporter; utarbetande av ingenjörsrapporter; forskning (geologisk -); geologisk forskning; forskning relaterad till byggnader; biologisk forskning; bioteknisk forskning; forskning inom området fysik; forskning inom kemiområdet; vetenskaplig analys; vetenskaplig forskning avseende biologi; forskning inom området klimatförändringar; forskning inom miljöskydd; forsknings- och utvecklingstjänster; forskning avseende utformning.