LiU Linköpings University

Varumärke tillhör LINKÖPINGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201508281
Ansökningsdatum 2015-12-01
Registreringsnummer 530552
Registreringsdatum 2016-03-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-03-11
Typ Figurativt

LiU Linköpings University

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av utbildning; anordnande av undervisning; anordnande av undervisningsprogram; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningskurser; anordnande och genomförande av kurser; anordnande och genomförande av lektioner; anordnande och genomförande av möten inom utbildningsområdet; datautbildning; genomförande av utbildningar; högre utbildning; högskoletjänster avseende ingenjörsvetenskap; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; institutioner för undervisning (tjänster för tillhandahållande); lärarutbildning; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; medicinsk utbildning och handledning; medicinsk utbildning; medicinsk undervisning och utbildning; personalutbildning; praktisk utbildning; språkutbildning; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster för bedömning av utbildning; undervisning inom hälsovård; undervisning/utbildning i språk; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings- och utbildningstjänster; undervisnings-/utbildningsinformation; universitetstjänster; universitetsutbildning; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning inom design; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning; utbildning, undervisning och handledning; utbildningar; utbildningsakademier; utbildningsakademitjänster; utbildningsexamination; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsseminarier; yrkesutbildning; vidareutbildningskurser; examinationstjänster (utbildning).

Klass: 42

Forskning inom it; forskning; forskning avseende energi; forskning avseende mekanik; forskning avseende metall; forskning avseende nya produkter; forskning för att utveckla nya produkter; forskning avseende uppförande/anläggande av byggnationer eller stadsplanering; forskning och utveckling av nya produkter; forskning rörande teknik; genetisk forskning; laboratorieforskning; laboratorieanalyser; produktforskning; studier och projekt inom teknisk forskning; teknisk forskning; tekniska studier; teknologisk forskning; teknologiska studier; vetenskaplig forskning; vetenskaplig forskning och analys; vetenskapliga tjänster och forskning relaterad därtill; forskning relaterad till medicin; medicinsk forskning; medicinska laboratorier; vetenskaplig forskning och utveckling; datateknik; ingenjörsteknisk forskning; utarbetande av tekniska rapporter; forskning (geologisk -); geologisk forskning; forskning relaterad till byggnader; biokemisk forskning och utveckling; biologisk forskning; biologisk forskning, klinisk forskning och medicinsk forskning; biologiska forskningstjänster; bioteknisk forskning; forskning i kemi; forskning inom fysikområdet; forskning inom området fysik; forsknings- och utvecklingstjänster inom kemiområdet; fysikvetenskaplig forskning; vetenskaplig analys; vetenskaplig forskning avseende biologi; produktforskning och -utveckling; forskning inom miljöskydd; forskning inom området klimatförändringar; forskning inom kemiområdet; vetenskaplig forskning avseende kemi.