Li.u LINKÖPINGS UNIVERSITET

Varumärke tillhör LINKÖPINGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201507304
Ansökningsdatum 2015-10-26
Registreringsnummer 529783
Registreringsdatum 2016-02-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-05
Typ Figurativt

Li.u LINKÖPINGS UNIVERSITET

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av utbildning; högre utbildning; information om undervisning/utbildning; lärarutbildning; medicinsk utbildning; tjänster avseende akademisk utbildning; universitetstjänster; universitetsutbildning; utbildning/undervisning; utbildning, undervisning och handledning; utbildningar; akademiska tjänster (utbildning); akademiska examenstjänster; anordnande av undervisning; anordnande av utbildningskurser; genomförande av utbildningar; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings- och utbildningstjänster; undervisnings-/utbildningsinformation; utbildningsakademitjänster; utbildningsakademier; utbildningsexamination; utbildningsforskning; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsseminarier; yrkesutbildning.

Klass: 42

Forskning; medicinsk forskning; vetenskaplig forskning och utveckling; vetenskaplig forskning; vetenskapliga tjänster och forskning relaterad därtill; forskning relaterad till medicin; ingenjörsteknisk forskning; forskning inom it; tekniska studier; teknologisk forskning; teknologiska studier; utfärdande av vetenskaplig information; tjänster rörande vetenskaplig forskning; vetenskaplig forskning och analys.