LiU Linköping University

Varumärke tillhör LINKÖPINGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201508276
Ansökningsdatum 2015-11-30
Registreringsnummer 530668
Registreringsdatum 2016-03-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-03-17
Typ Figurativt

LiU Linköping University

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av undervisningsprogram; anordnande av undervisning; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningskurser; anordnande och genomförande av kurser; anordnande och genomförande av lektioner; anordnande och genomförande av möten inom utbildningsområdet; anordnande och genomförande av utbildningskurser; datautbildning; genomförande av utbildningar; högre utbildning; högskoletjänster avseende ingenjörsvetenskap; information avseende utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; institutioner för undervisning (tjänster för tillhandahållande); lärarutbildning; medicinsk undervisning och utbildning; medicinsk utbildning; medicinsk utbildning och handledning; personalutbildning; praktisk utbildning; språkutbildning; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster för bedömning av utbildning; undervisning av språk; undervisning avseende det medicinska området; undervisning i juridik; universitetstjänster; universitetsutbildning; utbildning i informationsteknik; utbildning i filosofi; utbildning avseende elektronik; utbildning avseende datorsystem; utbildning avseende religion; utbildning inom design; utbildning/undervisning; utbildning, undervisning och handledning; utbildningar; utbildningsakademier; utbildningsakademitjänster; utbildningsexamination; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsseminarier; vidareutbildningskurser; yrkesutbildning.

Klass: 42

Forskning inom it; forskning; forskning avseende energi; forskning avseende mekanik; forskning avseende metall; forskning för att utveckla nya produkter; forskning avseende nya produkter; forskning rörande teknik; forskningslaboratorier; tekniska studier; teknologisk forskning; teknologiska studier; teknisk forskning; tjänster rörande vetenskaplig forskning; upprättande av vetenskapliga rapporter; utarbetande av rapporter rörande teknisk forskning; vetenskaplig forskning; vetenskaplig forskning och analys; vetenskapliga tjänster och forskning relaterad därtill; medicinsk forskning; medicinska laboratorier; vetenskaplig forskning och utveckling; ingenjörsteknisk forskning; utarbetande av tekniska rapporter; forskning (geologisk -); geologisk forskning; forskning relaterad till byggnader; bakteriologisk forskning; biologisk forskning; biomedicinska forskningstjänster; forskning inom fysikområdet; forskning inom kemiområdet; forskning inom området fysik; genomförande av vetenskapliga studier; vetenskaplig analys; vetenskaplig forskning avseende kemi; vetenskaplig forskning avseende biologi; forsknings- och utvecklingstjänster; forskning avseende utformning; forskning och utveckling av produkter; forskning avseende fysik; forskning relaterad till medicin.