Stockholm Business School Stockholm University UNIVERSITETET STOCKHOLM

Varumärke tillhör STOCKHOLMS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201406012
Ansökningsdatum 2014-09-25
Registreringsnummer 524056
Registreringsdatum 2015-04-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-04-02
Typ Figurativt

Stockholm Business School Stockholm University UNIVERSITETET STOCKHOLM

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för undervisning; registrerade datorprogram; nedladdningsbara datorprogram; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara); nedladdningsbara radio-, televisionsprogram och filmer.

Klass: 14

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, nämligen smycken, ur och tidmätningsinstrument, smyckes- och urfodral (skrin eller askar), etuier, prydnadsmärken för kläder, hattprydnader, pins och prydnadsnålar, slipsnålar och slipsklämmor, minnessköldar, mynt, medaljer, medaljonger (juvelerarvaror); manschettknappar, smyckesknappar, nyckelringar, prydnader, figuriner, troféer, föremål av guldimitation (ingående i klassen); ädelstenar.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, nämligen hopfällbara kartonglådor, behållare, presentaskar och förpackningslådor, plakat och reklamskyltar; undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker och tryckalster; läromedel (tryckalster); trycksaker relaterade till undervisning och utbildning; kontorsförnödenheter med undantag för möbler.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsledning, -administration och kontorstjänster avseende vid uppstartande av företag, samt konsultationer och rådgivning därtill; uppgörelse av kontakter (för tredje man); uppgörelse av kommersiella transaktioner för tredje person; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; arbetsförmedlingstjänster; förmedling av traineeplatser; karriär-och studievägledningstjänster; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; utbildningsinformation; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radio-, televisionsprogram och filmer; produktion av utbildande radio, televisionsprogram och filmer.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; forskning och utveckling (för tredje man); design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster).