HJÄRNÄPPLET

Varumärke tillhör UPPSALA UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201108014
Ansökningsdatum 2011-10-20
Registreringsnummer 503858
Registreringsdatum 2012-03-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 6

Statyetter, medaljer; medaljonger; mynt; märken av metaller; metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser.

Klass: 14

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar - statyetter, medaljer; medaljonger, mynt, märken av sådana metaller; ur och tidmätningsinstrument.

Klass: 24

Tygdekaler, tygmärken samt priser och utmärkelser i tyg.

Klass: 41

Anordnande av sammankomster i samband med utdelande av akademiskt pris och information om forskning och kommersialisering; utbildning; undervisning; anordnande av konferenser, föreläsningar, workshops och möten; underhållning; sport- och kulturverksamhet: utdelning av priser.

Klass: 42

Vetenskapliga och tekniska tjänster, forskning och design relaterad därtill; industriell analys- och forskning; uppdragsforskning.