Visa allt om UPPSALA UNIVERSITET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 272 949 1 408 455 1 250 866
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 245 263 239
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
VETENSKAPSRÅDET (Statlig enhet) 826 315 895 250 765 576
UPPSALA LÄNS LANDSTING (Landsting) 151 851 163 909 161 705
KAROLINSKA INSTITUTET (Statlig enhet) 31 146 40 979 37 183
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (Statlig enhet) 29 478 28 261 26 398
STATENS SKOLVERK (Statlig enhet) 27 479 27 637 29 266
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (29 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 3 291 539 3 411 123 2 622 621
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 5 045 5 232 5 235
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 4 745 4 916 4 927
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 300 316 308
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 421 414 422
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 812 865 60 Akademiska Hus Aktiebolag
(660 409)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 488 454 2 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(484 065)
Specialistläkare på sjukhus 446 910 10 UPPSALA LÄNS LANDSTING
(446 074)
Universitets- & Högskoleutbildning 397 025 50 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
(109 007)
Kreditgivning, övrig 100 046 12 Diners Club Nordic AB
(73 563)
Datakonsultverksamhet 71 203 66 Atea Sverige AB
(58 942)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 58 711 92 VWR International AB
(17 685)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 55 354 61 Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige
(24 695)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 46 804 3 VETENSKAPSRÅDET
(31 193)
Sluten Sjukvård 37 082 31 GOTLANDS KOMMUN
(24 006)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 34 671 56 Ricoh Sverige AB
(6 851)
Bibliotek 31 280 3 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(31 250)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 29 363 8 Kinnarps AB
(28 909)
Restaurangverksamhet 28 623 186 Högskolerestauranger AB
(4 886)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 27 596 80 A H diagnostics Aktiebolag
(7 955)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 26 940 79 Fisher Scientific GTF Aktiebolag
(6 104)
Konsultverksamhet avseende företags org. 26 625 221 STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM
(7 630)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 21 702 7 South Pole AB
(21 068)
Hotell & Restaurang 21 543 193 Akademihotellet AB
(8 512)
Kemiska produkter, Partihandel 20 801 23 Sigma-Aldrich Sweden Aktiebolag
(13 587)
Postorder- & Internethandel 20 787 77 Dustin Sverige AB
(9 279)
Intressorganisationer, övriga 20 603 202 UPPSALA STUDENTKÅR
(5 996)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 18 709 5 FEI Europe BV Holland filial Sverige
(17 877)
Tryckning av Böcker & Övrigt 18 646 42 Kph Trycksaksbolaget AB
(13 470)
Djuruppfödning, övrig 16 077 4 Scanbur AB
(16 049)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 14 526 41 Illumina AB
(8 359)
Dataprogrammering 14 176 107 Houdini Group AB
(2 240)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 14 121 87 Timecut AB
(3 071)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 11 807 6 RÅDET F PARTSGEMENSAMT STÖD INOM DET STATLIGA AVTALSOMRÅDET (PARTSRÅDET)
(9 137)
Grundskoleutbildning 10 349 25 UPPSALA KOMMUN
(7 806)
Säkerhetssystemtjänster 10 284 3 Bravida Säkerhet Aktiebolag
(10 096)
Veterinärverksamhet 9 696 119 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
(9 457)
Konferensanläggningar 9 040 42 Eklundshof Aktiebolag
(1 408)
Företagstjänster, övriga 8 287 10 LM TIETOPALVELUT OY
(8 153)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 8 267 15 Bruynzeel Storage Systems AB
(8 039)
Post- & Kurirverksamhet 7 774 1 PostNord Sverige AB
(7 774)
Hälso- & Sjukvård, övriga 7 725 90 STUDENTHÄLSAN I UPPSALA
(1 813)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 7 384 5 Philips Aktiebolag
(6 796)
Telekommunikation, Trådbunden 6 979 9 Tele2 Business AB
(5 517)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 6 880 17 Office Depot Svenska AB
(4 959)
Öppen Hälso- & Sjukvård 6 266 19 Feelgood Företagshälsovård AB
(5 484)
Telekommunikation, Trådlös 5 858 7 Telenor Sverige Aktiebolag
(5 532)
Teknisk konsult inom Industriteknik 5 710 38 Studsvik Nuclear Aktiebolag
(1 000)
Inredningsarkitekt 5 672 4 Indicum inredningsarkitekter AB
(5 435)
Insatsvaror övriga, Partihandel 5 613 20 BioNordika (Sweden) AB
(3 980)
El-VVS & Bygginstallationer 5 319 39 Certego AB
(1 555)
Säkerhetsverksamhet 5 193 3 Securitas Sverige Aktiebolag
(5 113)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 5 105 15 Bergman Labora AB
(3 600)
Industrigasframställning 4 777 3 Air Liquide Gas Aktiebolag
(4 432)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 4 341 11 Kontorscentrum i Uppsala AB
(3 189)
Maskiner, reparation 4 275 10 GE Renewable Sweden AB
(4 038)
Personaluthyrning 4 265 11 Academic Work Sweden AB
(2 696)
Bokutgivning 4 243 57 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(1 015)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 4 164 5 EFG Kontorsmöbler AB
(4 043)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 4 089 7 BTJ Sverige AB
(4 027)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 4 014 23 RIKSREVISIONEN
(2 093)
Kontorsmöbler, Partihandel 3 906 10 Input interiör Stockholm Aktiebolag
(2 126)
Litterärt & Konstnärligt skapande 3 806 92 Warlenius & Högberg Aktiebolag
(732)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 3 786 20 ÅF-Infrastructure AB
(1 085)
Rengöring & Lokalvård 3 720 15 ISS Facility Services AB
(1 872)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 3 707 7 Oberthur Technologies Sweden AB
(2 936)
Personalutbildning 3 676 57 Uppsala Företagsutbildning AB
(1 291)
Datordrifttjänster 3 557 5 Fujitsu Sweden AB
(1 753)
Kongresser & Mässor 3 516 65 Reachem AB
(314)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 3 495 17 Pretech Instruments Kommanditbolag
(1 337)
Transport stödtjänster, övriga 3 059 17 Federal Express Corporation (USA) filial Sverige
(874)
Flyttjänster 3 033 6 Allt i transport och spedition 018 AB
(2 597)
Revision 2 989 3 Ernst & Young Aktiebolag
(1 617)
Partihandel, övrig 2 932 16 Techtum Lab Aktiebolag
(1 228)
Översättning & Tolkning 2 905 62 Semantix Eqvator AB
(907)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 757 34 TriffiQ Företagsprofilering AB
(1 645)
Kultur, Nöje & Fritid 2 713 20 Uppsala Konsert och Kongress AB
(2 088)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 2 658 11 Digital Inn AB
(1 094)
Elektronikkomponenter, Partihandel 2 653 25 Hamamatsu Photonics Norden Aktiebolag
(687)
Arbetsförmedling & Rekrytering 2 603 9 Dfind IT AB
(1 567)
Personalmatsalar 2 495 2 Sabis Aktiebolag
(1 701)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 2 469 23 NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
(1 199)
Utgivning av annan programvara 2 427 32 Comsol AB
(574)
Samhällelig informationsförsörjning 2 422 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(2 222)
Landtransport av passagerare, övrig 2 358 13 Högbergs Bussresor Aktiebolag
(654)
Dagstidningsutgivning 2 265 17 Aktiebolaget Upsala Nya Tidning
(1 103)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 2 249 12 Kontorab AB
(625)
Museiverksamhet 2 242 31 STIFT F ETT MEDICINHISTORISKT MUSEUM I UPPSALA
(1 461)
Artistisk verksamhet 2 224 82 UPPSALA AKADEMISKA KAMMARKÖR
(296)
Bageri- & Mjölprodukter 2 205 12 Triller Mat & Bröd AB
(1 504)
Elhandel 2 079 5 E.ON Energilösningar Aktiebolag
(2 040)
Catering 2 058 17 Hambergs Gourmetservice AB
(1 012)
Optiska instrument & Fotoutrustning 1 982 4 Thorlabs Sweden AB
(1 315)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 1 958 30 Lyceum
(375)
Databehandling & Hosting 1 889 24 Prio Infocenter AB
(535)
Taxi 1 764 11 Uppsala Taxi 100 000 AB
(1 489)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 1 739 8 City Papper & Städprodukter HÅTE AB
(1 090)
Vägtransport, Godstrafik 1 704 16 MTAB Sverige AB
(1 198)
Icke-farligt avfall 1 683 3 Ragn-Sells Aktiebolag
(1 681)
Intressebev. Branschorg. 1 673 19 ENTREPRENÖRSTIFTELSEN DRIVHUSET I UPPSALA
(776)
Resebyråer 1 671 15 GrandTravel Group Sweden AB
(856)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1 539 25 Aktiv Projektledning Uppland AB
(382)
Elektronikindustri 1 474 24 Senseair AB
(488)
Skogsförvaltning 1 467 27 SKYTTEANSKA STIFTELSEN
(639)
Marknads- & Opinionsundersökning 1 458 7 Quick Search Sweden AB
(792)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 1 431 16 First Rent A Car Aktiebolag
(791)
Detaljhandel, övrig 1 424 11 Granngården AB
(678)
Teknisk Provning & Analys 1 413 22 Vita Verita AB
(538)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 1 389 1 SJ AB
(1 389)
Arbetsmarknadsprogram 1 376 1 INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING
(1 376)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 329 25 AB Team Radex
(246)
Tvätteriverksamhet 1 312 8 Berendsen Textil Service AB
(1 265)
Metallindustri 1 298 39 Textab Reklamproduktion I Bengtsson
(597)
Callcenterverksamhet 1 241 6 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(1 211)
Religiösa samfund 1 202 14 GÖTEBORGS STIFT
(471)
Vård & Omsorg med Boende 1 188 23 VÄSTERÅS KOMMUN
(349)
Utrikesförvaltning 1 188 2 SIDA
(974)
Monetär finansförmedling, övrig 1 142 7 Nordea Bank AB
(541)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 1 076 8 Axfood Snabbgross AB
(586)
Utgivning av tidskrifter 1 065 61 Dagens Samhälle AB
(145)
Specialistläkare ej på sjukhus 1 060 15 Åkerud Gynecology and Research AB
(636)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 1 022 19 TATAA Biocenter AB
(252)
Arkitektverksamhet 1 019 16 White arkitekter Aktiebolag
(605)
Näringslivsprogram, övriga 1 004 3 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
(398)
Specialsortiment 998 9 GE Healthcare Aktiebolag
(470)
Blandat jordbruk 963 18 Mångsbo Gård Aktiebolag
(413)
Ljud & Bild, Butikshandel 961 7 Scenteknik AVL AB
(804)
Blommor & Växter, Butikshandel 921 16 Blomsterhallen S.A AB
(640)
Byggverksamhet 915 16 Axéns Byggservice AB
(301)
Böcker, Butikshandel 914 20 Bokhandelsgruppen i Sverige AB
(328)
Juridisk verksamhet, övrig 896 11 Ekolagen Miljöjuridik AB
(310)
Apotekshandel 893 2 Apoteket AB
(890)
Elartiklar, Partihandel 888 15 Ljus och AV Teknik i Stockholm Aktiebolag
(458)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 888 14 IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS & SVETTIS LINKÖPING
(453)
Landtransport, stödtjänster 876 13 Q-Park AB
(580)
Läkemedel, tillverkning 848 7 CyberGene Aktiebolag
(420)
Filmvisning 847 1 SF Bio Aktiebolag
(847)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 790 2 Fyrishov Aktiebolag
(752)
Kontorstjänster 774 19 Aktiv Administration, MJK
(173)
Teknisk konsult inom Elteknik 736 5 Team TSP Aktiebolag
(710)
Webbportaler 725 7 Kreablo AB
(369)
Trävaror, tillverkning 717 7 Sense Expo AB
(403)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 710 3 Företagsväxter i Knivsta AB
(699)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 705 3 Microsoft Aktiebolag
(700)
Hälso- & Sjukvård, administration 686 3 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(411)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 682 10 STATENS HISTORISKA MUSEER
(281)
VVS-varor, Partihandel 620 11 Ahlsell Sverige AB
(333)
Sociala insatser 619 29 GÄVLE KOMMUN
(233)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 611 6 Köksmiljö i Uppsala Aktiebolag
(475)
Porträttfotoverksamhet 609 3 Mikael Wallerstedt Enskilda Firma
(596)
Kläder, Butikshandel 598 3 Grolls AB
(484)
Maskiner, tillverkning 576 14 Linde Material Handling AB
(193)
Vandrarhemsverksamhet 541 16 ODIOS Hotell AB
(228)
Lufttransport, Godstrafik 539 1 World Courier (Sweden) Aktiebolag
(539)
Möbler & Heminredning, reparation 517 2 Almtuna Tapetserarverkstad
(487)
Lufttransport, Passagerartrafik 514 2 BRA Sverige AB
(356)
Kläder & Skor, Partihandel 501 11 Master Design Sverige AB
(198)
Utbildning, övrig 493 24 HÖGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS
(145)
Kroppsvård 491 14 Fyris Massage
(232)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 485 17 FROZENTIME IMAGES
(145)
Arbetsmarknadsutbildning 476 4 Nya Destination Uppsala AB
(453)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 475 4 ERIK, KARIN OCH GÖSTA SELANDERS STIFTELSE
(332)
Järnhandelsvaror, Partihandel 475 16 Uppsala Maskin & Verktyg AB
(271)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 470 5 AQ M-Tech AB
(391)
Film, Video & TV 459 9 Tacoma Media AB
(291)
Uthyrning & Leasing övrigt 453 13 PA Kompaniet Aktiebolag
(171)
Livsmedelshandel 442 14 Solskens Livs Aktiebolag
(157)
Intressebev. Arbetstagarorg. 433 14 SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION, SACO
(224)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 415 2 Uppsala universitet Holding AB
(411)
IT- & Datatjänster, övriga 412 7 MyNetwork AB
(345)
Tävling med hästar 411 1 Wroom Aktiebolag
(411)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 411 2 STATENS JORDBRUKSVERK
(404)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 401 3 Roslagsbro Service och Framtid Ek. för.
(275)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 390 3 Wallstreet Media AB
(256)
Turist- & Bokningsservice 390 12 Bosmina AB
(153)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 365 6 Destination Gotland AB
(190)
Gymnasial utbildning 351 4 HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND
(266)
Anläggningsarbeten 341 11 Tunga Lyft i Sverige AB
(113)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 327 5 Coffee Center i Sverige AB
(275)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 324 13 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID UPPSALA UNIVERSITET
(84)
Optiker, Butikshandel 320 3 Synoptik Sweden Aktiebolag
(306)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 318 10 Bengt Greinert Aktiebolag
(89)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 315 12 Hyrtältet i Enköping AB
(118)
Byggnadssnickeriarbeten 311 7 SVÄRD, BJÖRN HENRIK
(161)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 307 14 Upplands Motor AB
(92)
Verktygsmaskiner, Partihandel 306 12 Iscar Sverige AB
(178)
Hudar, Skinn & Läder, Partihandel 296 1 Hans Olheden Aktiebolag
(296)
Industriförnödenheter, Partihandel 288 9 Distancia Sales Company AB
(88)
Avfall & Skrot, Partihandel 287 1 Returpappercentralen i Uppsala Handelsbolag
(287)
Grafisk Designverksamhet 287 17 Art Anna
(63)
Skatteförvaltning & Indrivning 282 2 TULLVERKET
(142)
Förlagsverksamhet, övrig 257 9 Bildformatet Uppsala AB
(47)
Blandat sortiment 253 6 OXIDER AB
(129)
Utgivning av dataspel 250 1 FEO Media AB
(250)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 242 8 Analytical Standards Aktiebolag
(55)
Grafisk produktion 241 9 Devo IT AB
(126)
Möbler för hemmet, Butikshandel 238 2 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(230)
Finansiella stödtjänster, övriga 235 3 Ikano Bank AB (publ)
(175)
Byggmaterialtillverkning 230 3 Elitkomposit AB
(188)
Kemiska produkter, tillverkning 226 3 Medicago Aktiebolag
(195)
Stugbyverksamhet 212 15 Sudersand Resort AB
(67)
Skidsportanläggningar 209 2 STIFTELSEN IDRE FJÄLL
(204)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 208 9 Clairy Wiholm Konsult AB
(175)
Glas- & Glasvarutillverkning 207 9 GRPS Properties in Sweden AB
(63)
Järnmalmsutvinning 200 1 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(200)
Tandläkare 196 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(196)
Nyhetsservice 195 6 TT Nyhetsbyrån AB
(166)
Advokatbyråer 192 10 Ahlford Advokatbyrå AB
(71)
Militärt försvar 190 1 FÖRSVARSMAKTEN
(190)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 189 9 Roslagsjärn med Färg Aktiebolag
(71)
Konsumenttjänster, övriga 188 4 SYNERGIX ASSOCIATES
(101)
Transportmedelsindustri 186 5 SAAB Aktiebolag
(134)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 185 16 WAWE
(51)
Sportartikelstillverkning 171 1 HAGS Aneby AB
(171)
Förvaltning & Handel med värdepapper 168 4 Rikard Öhman Förvaltning AB
(102)
Verktygsmaskiner, tillverkning 166 2 Robot Support Sverige AB
(163)
Växtodling 161 5 HALL, SANNA
(68)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 159 1 Nestlé Sverige Aktiebolag
(159)
Lufttransporter, stödtjänster 156 3 Swedavia AB
(146)
Tillverkning, övrig 156 12 Packningar & Plast B.L. AB
(43)
Reklamfotoverksamhet 155 4 Fotograf Lars Wallin
(116)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 153 2 AB Företagsmattor i Uppsala
(140)
Butikshandel, övrig 151 13 Babybus i Uppsala AB
(60)
Researrangemang 150 7 Meetagain Konferens AB
(60)
Partihandel 149 6 Lantmännen ek för
(114)
Kläder & Textilier, tillverkning 145 10 Lero Solskydd Aktiebolag
(60)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 145 8 Bo Wahlgren i Uppsala AB
(103)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 143 3 JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI
(71)
Sport- & Fritidsutbildning 142 8 Uppsala Akademistall AB
(64)
Industri- & Produktdesignverksamhet 139 8 Reuma Utveckling AB
(63)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 137 4 INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN
(57)
Båt & Fartyg, tillverkning 137 3 Hälleviksstrands Varv Aktiebolag
(114)
Redovisning & bokföring 136 8 Pålsbo Gård AB
(79)
Primärvårdsmottagning 131 8 Capio Primärvård AB
(98)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 130 5 Biltema Sweden AB
(121)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 128 13 Gehrmans Musikförlag AB
(36)
Glasmästeriarbeten 128 7 Allehanda Glas i Uppsala AB
(80)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 126 3 EKO Systems ES AB
(71)
Arkivverksamhet 126 3 RIKSARKIVET
(107)
Annonstidningsutgivning 125 4 Tabloid Sverige AB
(59)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 124 8 Intrum Justitia Sverige Aktiebolag
(45)
Kollektivtrafik, övrig 124 2 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(116)
Emballage, Partihandel 119 12 Museiservice ABM AB
(39)
Kontorsmaskiner, tillverkning 118 2 Aktiebolaget Tabula
(116)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 116 4 Nanor AB
(67)
Hamngodshantering 115 1 Lysekils Hamn AB
(115)
Klockor, Butikshandel 113 1 AB Nymans Ur 1851
(113)
Motorfordon, reparation & underhåll 113 13 Uppsala Gummiverkstad Aktiebolag
(32)
Sällskapsdjur, uppfödning 112 1 Kommanditbolaget Lidköpings Kaninfarm
(112)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 111 2 Sunchem Aktiebolag
(110)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 109 9 Three Suns AB
(29)
Te- & Kaffetillverkning 108 2 Lindvalls Kaffe Aktiebolag
(104)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 107 7 Cramo AB
(39)
Förpackningsverksamhet 106 2 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(106)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 102 9 Oceanic Tech AB
(52)
Värme & Kyla 101 2 Norrtälje Energi Aktiebolag
(95)
Plastvarutillverkning, övrig 100 9 Profa Handisafe AB
(57)
Malmutvinning, övrig 100 1 Nordic Iron Ore AB
(100)
Varuhus- & Stormarknadshandel 98 4 Varuhuset Flygfyren Aktiebolag
(58)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 98 5 Fiskartorpet Förvaltning AB
(54)
Sällskapsdjur, Butikshandel 97 9 Akvarie-Hobby i Mälardalen AB
(73)
Band & Skivor, Butikshandel 95 1 Footprint Records AB
(95)
Elapparatur övrig, tillverkning 90 2 Uppsala Elektriska Lindareverkstad Aktiebolag
(88)
Smyckestillverkning 89 6 Svenska Medalj AB
(75)
Möbler övriga, tillverkning 86 5 Aktiebolaget Hyllteknik
(25)
Drivmedel, Detaljhandel 86 7 Circle K Sverige AB
(47)
Teleprodukter, Partihandel 83 4 AV-Huset Ljud & Bildteknik stockholm AB
(42)
Begravningsverksamhet 83 5 Grindstolpen AB
(30)
Telekommunikation, övrig 82 2 E T M Mätteknik Aktiebolag
(80)
Belysningsarmaturtillverkning 81 5 Stunt AB
(25)
Folkhögskoleutbildning 80 5 TELL, ÅKE
(53)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 80 6 ECHO Musikproduktion Handelsbolag
(47)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 79 28 MATS REHNSTRÖM
(23)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 79 2 Uppvit AB
(54)
Linjebussverksamhet 79 5 Ala Buss Aktiebolag
(21)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 76 6 Robert Matton Aktiebolag
(56)
Förskoleutbildning 73 7 MALMÖ KOMMUN
(46)
Sportverksamhet, övrig 73 8 FLATCOATED RETRIEVER KLUBBEN
(32)
Skatterådgivning 69 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(69)
Polisverksamhet 68 1 POLISMYNDIGHETEN
(68)
Intressebev. Yrkesorg. 65 10 INGENJÖRER UTAN GRÄNSER
(24)
Finansförmedling, övrig 63 2 Klarna Bank AB
(63)
Bröd & Konditori, Butikshandel 62 5 ANDRELIS AB
(39)
Måleriarbeten 59 4 Wärngrens Måleri i Uppsala AB
(41)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 59 3 Upplands Fastighetsservice i Uppsala AB
(50)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 58 3 Bauhaus & Co Kommanditbolag
(39)
Konst & Galleri, Butikshandel 56 4 Cercon Aktiebolag
(44)
Direktreklamverksamhet 55 2 Prendo AB
(52)
Blommor & Växter, Partihandel 54 3 Blomstergrossisten i Uppsala Aktiebolag
(25)
Motorer & Turbiner, tillverkning 49 2 Recotech Aktiebolag
(48)
Patentbyråer 48 3 BRANN AB
(31)
Textilier, Partihandel 48 5 Flagghuset Europa AB
(22)
Herrkläder, Butikshandel 45 2 Bergmans Konfektion Aktiebolag
(40)
Fotoutrustning, Butikshandel 45 4 Uppsala Foto-kompani Aktiebolag
(34)
Eldistribution 43 3 LEVA i Lysekil Aktiebolag
(37)
Avfallshantering & Återvinning 42 2 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohus- län Aktiebolag (RAMBO)
(34)
Båtar, Butikshandel 42 6 Lysmarine AB
(28)
Drycker, Partihandel 41 2 Carlsberg Sverige Aktiebolag
(34)
Bud- & Kurirverksamhet 40 2 United Parcel Service Sweden Aktiebolag
(36)
Elektronisk & Optisk utrustning, reparation 40 2 Analysvågservice i Mälardalen Aktiebolag
(25)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 39 2 Gebr. Becker Vakuumteknik AB
(26)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 38 2 Hasselfors Garden AB
(23)
Kultur, Miljö, Boende, administration 38 3 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(25)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 38 3 Falck Secure AB
(33)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 38 1 Bostadsrättsföreningen Luthags-City
(38)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 36 2 Latitude-59 i Uppsala AB
(31)
Färg & Lack, Butikshandel 35 3 Upsala Färg Aktiebolag
(31)
Keramiska produkter, tillverkning 35 5 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(11)
Golfbanor 35 2 GolfStar Sverige AB
(34)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 34 1 Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(34)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 34 4 Supékort Sweden AB
(27)
Källsorterat material 33 2 Stena Recycling AB
(32)
Finansiell leasing 32 1 Umeå Release Finans AB
(32)
Campingplatsverksamhet 32 3 Grönklittsgruppen AB (publ)
(19)
Frukt, Bär & Nötter, odling 32 2 Aktiebolaget Ö. Sönnarslövs Plantskola
(30)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 31 1 Cykel o MC Hallen i Visby AB
(31)
Torg- & Marknadshandel 31 3 Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk
(27)
Sötvattensfiske 30 1 Naturvatten i Roslagen AB
(30)
Auktioner 29 4 AB Helsingborgs Auktionskammare Eftr.
(10)
Skadeförsäkring 28 3 Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
(14)
Urtillverkning 27 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(27)
Plastvaror, tillverkning 27 4 NMC Cellfoam AB
(21)
Skogsskötsel 26 2 Gullholmens Serviceaktiebolag
(22)
Glas & Porslin, Butikshandel 25 5 LANDSTRÖM, KERSTIN
(12)
Plantskoleväxter, odling 25 2 Taigans Småbruk
(18)
Informationstjänster, övriga 24 3 STAPEBO Handelsbolag
(18)
Sjötransport, stödtjänster 24 1 SJÖFARTSVERKET
(24)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 24 2 Rekal Svenska Aktiebolag
(16)
Musikinstrumenttillverkning 23 5 Kapenekas Tjänster AB
(14)
Spel & Leksaker, Butikshandel 23 4 Nallens Stormarknad Aktiebolag
(12)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 23 1 UPPSALAKRETSEN AV SVENSKA RÖDA KORSET
(23)
Service till Skogsbruk 22 1 NaRe Development Consulting AB
(22)
Pensionsfondsverksamhet 21 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(21)
Glasfibertillverkning 21 1 Hemi Heating Aktiebolag
(21)
Brand- & Räddningsverksamhet 21 2 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR
(19)
Belysningsartiklar, Butikshandel 21 1 Eltric AB
(21)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 21 2 Xaia AB
(15)
Får- & Getuppfödning 20 1 NORR MALMA HANDELSBOLAG ULF OCH CARINA MATTSSON
(20)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 20 3 Water Boys Aktiebolag
(13)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 19 1 LME Golvservice AB
(19)
Trafikskoleverksamhet 18 1 Silverstadens Trafikskola AB
(18)
Mynt & Frimärken, Butikshandel 18 2 SAFE Album AB
(18)
Band & Skivor, Partihandel 18 2 PEARSON EDUCATION LTD
(15)
Köttprodukter 17 2 Lövsta Kött AB
(14)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 17 1 Zidcore AB
(17)
Ur & Guldssmedsvaror, Partihandel 17 1 Geoloco AB
(17)
Totalförsvaret 16 2 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(10)
Datorer & Kringutrustning, reparation 15 3 mService Sweden AB
(7)
Avloppsrening 15 1 Uppsala Vatten och Avfall AB
(15)
Inredningstextilier, Butikshandel 14 3 JYSK AB
(10)
Fartyg & Båtar, Reparation 14 3 Västkustens Flotteservice Aktiebolag
(9)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 14 2 Elmacron Aktiebolag
(10)
Cyklar, Butikshandel 13 4 Eriksbergs Cykel Aktiebolag
(8)
Grönsaker, frilandsodling 13 1 KOLMODIN, MATS
(13)
Farmaceutiska basprodukter, tillverkning 13 1 Håtunalab AB
(13)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 13 1 STATENS SKOLVERK
(13)
Centralkök för skolor & omsorg 13 1 HPY-Food AB
(13)
Mineralutvinning, övrig 13 2 SIBELCO NORDIC AB
(7)
Hästuppfödning 12 1 Stall Grimkjell
(12)
Gymanläggningar 12 1 Mikael Nyberg Journalist
(12)
Plastförpackningstillverkning 12 3 Nolato Cerbo AB
(6)
Gjutning 12 1 Alunda Gjuteri Aktiebolag
(12)
Domstolsverksamhet 12 1 MARKNADSDOMSTOLEN
(12)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 11 1 Högberga Aktiebolag
(11)
Skönhetsvård 10 2 Faces Cosmetique Aktiebolag
(9)
Utformning av Byggprojekt 10 1 H & T Projekteringsledning AB
(10)
Vävnadstillverkning 9 1 Ekelund, Linneväveriet i Horred AB
(9)
Saltvattensfiske 9 2 CHRISTIANSSON, THORGRIM
(8)
Planglas 8 1 Glasteknik AKU AB
(8)
Parfym & Kosmetika, Partihandel 8 1 Orkla Care AB
(8)
Damkläder, Butikshandel 7 3 HEFA Frack
(4)
Konfektyr, Butikshandel 7 2 Godisbolaget Scandinavia Kommanditbolag
(6)
Motorbanor 7 1 Gokartcentret i Uppsala AB
(7)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 7 1 Amforeas Medelhavskeramik AB
(7)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 7 1 TeknikMagasinet Sweden Aktiebolag
(7)
Fönster av Trä, tillverkning 7 1 Svenska Glasstudion AB
(7)
Bärgning 6 1 Falck Räddningskår Aktiebolag
(6)
Livsmedel övriga, Butikshandel 6 3 Arrenius & company AB
(3)
Magasinering & Varulagring 5 1 LAMANICA Logistikservice AB
(5)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 5 3 GRENSTRAND, UNO STEFAN
(2)
Elgenerering 5 2 Flodmans El & Energi AB
(3)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 5 1 ODELCO Aktiebolag
(5)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 5 1 Di Luca & Di Luca Aktiebolag
(5)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 4 1 Mera-Produktion i Partille Aktiebolag
(4)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 4 1 Hyrcentralen Datapartner Vikander AB
(4)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 4 1 Aktiebolaget Väskan
(4)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 4 1 Guldateljen Eriksson & Grönholm Aktiebolag
(4)
Organiska baskemikalier, tillverkning 4 1 Syntastic AB
(4)
Petroleumraffinering 4 1 STATOIL ASA
(4)
Sågning, Hyvling & Impregnering 4 2 Österby Brädgård Aktiebolag
(3)
Tryckning av Tidsskrifter 4 1 Lira ek. för.
(4)
Uttjänta fordon, Partihandel 4 1 Upplands bildemontering AB
(4)
Kött & Köttvaror, Partihandel 3 1 PETTERSSON, PER-HENRIC
(3)
Cementtillverkning 3 1 Cementa Aktiebolag
(3)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 3 1 Kungsbyn Förvaltning AB
(3)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 3 2 Hinnerstorps Lantbruk
(2)
Spel- & Leksakstillverkning 3 1 Acabo Games AB
(3)
Infrastrukturprogram 3 2 LANTMÄTERIET
(3)
Fastighetsförmedling 3 1 Bostad Västerås Aktiebolag
(3)
Fondförvaltning, övrig 3 1 RIDDARHUSET
(3)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 3 1 GOINE, HANS
(3)
Fiskodling 3 1 Vilstena Fiskodling
(3)
Takarbeten 3 1 Upsala Plåtslageri AB
(3)
Radiosändning 2 1 Sveriges Radio Aktiebolag
(2)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 2 1 Björn Olofssons Partihandel Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Kommunikationsutrustning, reparation 2 1 Nordic EASC AB
(2)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 2 2 Visby Saluhall AB
(2)
Renskötsel 2 1 RUNDGREN, KAI
(2)
Service till husdjursskötsel 2 1 HERLIN KARNELL, MÅRTEN
(2)
Verktyg & Redskap, tillverkning 2 1 Wedevåg Tools Aktiebolag
(2)
Gummivaror, tillverkning 2 2 G. Niklassons Gummi- o Mekaniska Verkstads Aktiebolag
(1)
Dryckesframställning 2 1 Brooklyn Stockholm OpCo AB
(2)
Textilier, Butikshandel 1 2 TygLagret - Wisby
(1)
Fjäderfä, uppfödning 1 1 Gimranäs AB
(1)
Basplast, tillverkning 1 1 Habia Teknofluor Aktiebolag
(1)
Elapparatur, Reparation 1 1 Elalm AB
(1)
Skor, Butikshandel 1 1 Aktiebolaget Norrmans Skor
(1)
Jakt 1 1 SVSG Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp AB
(1)
Bekämpningsmedel & lantbrukskem, tillverkning 1 1 Ecoplug Sweden Aktiebolag
(1)
Stenhuggning 1 1 Djurmans Sten & Gravyr AB
(1)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 1 1 Hygienshoppen Svenska AB
(1)
Skor, tillverkning 0 1 Arbetsskydd Express Int. AB
(0)
Kontorsmöbler, Butikshandel 0 1 Standard System Altikon AB
(0)
Metallavfall & Metallskrot, Partihandel 0 1 Skrotcentralen i Uppsala AB
(0)
Fotolaboratorieverksamhet 0 1 Crimson Färglabb Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...