UTBILDNING & DEMOKRATI TIDSKRIFT FÖR DIDAKTIK OCH UTBILDNINGSPOLITIK

Varumärke tillhör ÖREBRO UNIVERSITET

Ansökningsnummer 200009095
Ansökningsdatum 2000-12-01
Registreringsnummer 352999
Registreringsdatum 2002-03-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-01
Typ Figurativt

UTBILDNING & DEMOKRATI TIDSKRIFT FÖR DIDAKTIK OCH UTBILDNINGSPOLITIK

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tidskrifter och böcker.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av konferenser; undervisning/utbildning.

Klass: 42

Vetenskaplig forskning.