Medel för Mål

Varumärke tillhör ÖREBRO UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201604277
Ansökningsdatum 2016-06-14
Registreringsnummer 534378
Registreringsdatum 2016-09-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Konsultation avseende finansiella strategier.

Klass: 42

Rådgivning avseende vetenskaplig forskning.