DahménInstitutet

Varumärke tillhör ÖREBRO UNIVERSITET

Ansökningsnummer 201003088
Ansökningsdatum 2010-04-09
Registreringsnummer 411843
Registreringsdatum 2010-06-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-06-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); böcker.

Klass: 35

Företagsutredningar; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; ekonomisk prognostisering; assistans vid företagsledning; konsulttjänster avseende företagsledning; sammanställande av statistik; information avseende företagsutredningar, undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, ekonomisk prognostisering, assistans vid företagsledning, konsulttjänster avseende företagsledning, sammanställande av statistik.

Klass: 41

Undervisning; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; utgivning av böcker; publicering av texter (ej reklamtexter); textförfattande (ej reklamtexter); utbildningsakademier; utbildningsinformation; utbildningstjänster; information avseende undervisning, arrangerande och hållande av konferenser, arrangerande och hållande av kongresser; arrangerande och hållande av seminarier, arrangerande och hållande av symposier, utgivning av böcker, publicering av texter (ej reklamtexter), textförfattande (ej reklamtexter), utbildningsakademier, utbildningsinformation, utbildningstjänster.

Klass: 42

Forskning och utveckling (för tredje man); tjänster avseende samordning av forskare; tjänster avseende organisering av forskningsnätverk; information avseende forskning och utveckling (för tredje man), tjänster avseende samordning av forskare, tjänster avseende organisering av forskningsnätverk.