ISEA

Varumärke tillhör HÖGSKOLAN I GÄVLE

Ansökningsnummer 201200945
Ansökningsdatum 2012-02-03
Registreringsnummer 506425
Registreringsdatum 2012-08-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-08-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, tidskrifter avseende kvalitetssäkring och certifiering; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) avseende kvalitetssäkring och certifiering. Samtliga ovan nämnda varor ej inom områdena immaterialrätt, industriell äganderätt eller juridik.

Klass: 41

Utbildning/undervisning; anordnande av handledning/instruktion; utbildningstjänster avseende kvalitetstjänster; utbildning innefattande certifiering därtill; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning i elektroniska media; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara) avseende kvalitetssäkring. Samtliga ovan nämnda tjänster ej inom områdena immaterialrätt, industriell äganderätt eller juridik.

Klass: 42

Certifieringstjänster (kvalitetskontroller); kvalitetskontroller; certifiering (kvalitetskontroller) även via tester on-line; konsultation avseende kvalitetskontroll och kvalitetssäkring; kvalitetsprovning; upplåtande av kvalitetsgarantitjänster; information och konsulttjänster avseende standardiseringsarbete; tjänster avseende internt och externt tillvaratagande och tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och önskemål rörande utvecklingsprojekt inom standardiseringsprocesser.