Visa allt om LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 239 753 263 539 225 789
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 75 73 83
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 94 861 79 670 13 993
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 36 030 - -
UMEÅ UNIVERSITET (Statlig enhet) 27 344 26 503 26 057
VETENSKAPSRÅDET (Statlig enhet) 22 469 29 778 22 920
LULEÅ KOMMUN (Kommun) 12 308 2 298 2 480
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (15 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 906 413 349 544 427 737
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 2 387 1 745 1 854
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 2 129 1 519 1 643
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 258 226 211
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 318 279 295
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 282 827 25 Akademiska Hus Aktiebolag
(246 834)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 91 445 2 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(90 708)
Kreditgivning, övrig 68 111 9 Diners Club Nordic AB
(63 404)
Universitets- & Högskoleutbildning 53 372 39 Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(13 746)
Konsultverksamhet avseende företags org. 32 324 96 LTU Business AB
(15 221)
Datakonsultverksamhet 21 807 39 Atea Sverige AB
(11 705)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 21 618 17 Nowa Kommunikation AB
(19 505)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 16 893 34 Koneo AB
(9 047)
Hotell & Restaurang 13 854 39 Home Support Sweden AB
(12 923)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 12 795 5 LTU Green Fuels Kommanditbolag
(12 109)
Telekommunikation, Trådbunden 11 526 7 Telia Sverige AB
(6 014)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 11 392 58 Carl Zeiss Aktiebolag
(7 034)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 11 373 36 Swerea MEFOS AB
(2 961)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 11 335 9 DAV Partner AB
(11 244)
Dataprogrammering 10 090 51 Arctic Group AB
(2 952)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 9 947 19 RISE Energy Technology Center AB
(8 141)
Sociala insatser 9 762 34 PITEÅ KOMMUN
(4 940)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 9 371 4 Kinnarps AB
(9 316)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 9 173 4 UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET
(4 729)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 8 976 46 Bruker BioSpin Scandinavia Aktiebolag
(2 225)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 8 525 37 Tyréns AB
(1 870)
Bibliotek 8 437 2 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(8 432)
Sluten Sjukvård 6 872 28 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
(5 399)
Post- & Kurirverksamhet 5 893 2 PostNord Sverige AB
(4 854)
Teknisk Provning & Analys 5 728 12 RISE Research Institutes of Sweden AB
(2 905)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 5 344 17 JEOL (Nordic) Aktiebolag
(2 885)
Vård & Omsorg med Boende 5 229 32 LULEÅ KOMMUN
(4 234)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 4 946 17 GEOSIGMA Aktiebolag
(2 092)
Utgivning av annan programvara 4 811 34 Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB
(2 039)
Restaurangverksamhet 4 779 51 Kårhusrestaurangen i Luleå Aktiebolag
(1 685)
Kontorsmöbler, Partihandel 4 230 9 Input interiör Nord Aktiebolag
(2 386)
Postorder- & Internethandel 3 983 22 Dustin Sverige AB
(2 097)
Teknisk konsult inom Industriteknik 3 923 26 Performance in Cold AB
(1 003)
Säkerhetsverksamhet 3 615 2 AVARN Security Services AB
(2 236)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 3 482 14 STUDENTIDROTTEN
(3 167)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 3 416 5 Th. Green & Co. Aktiebolag
(1 832)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 3 410 7 OCAY Sverige AB
(3 336)
Tryckning av Böcker & Övrigt 3 337 21 Exakta Print AB
(2 587)
El-VVS & Bygginstallationer 3 066 27 Comdate Aktiebolag
(1 728)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 2 817 6 Pulsen AB
(1 820)
Litterärt & Konstnärligt skapande 2 711 32 GUERMOUCHE, OSCAR
(497)
Rengöring & Lokalvård 2 615 8 Norrlands Miljövård Aktiebolag
(1 776)
Öppen Hälso- & Sjukvård 2 397 7 AB Previa
(2 295)
Intressorganisationer, övriga 2 289 70 TEKNOLOGKÅREN
(1 623)
Intressebev. Branschorg. 2 265 23 Bonus Copyright Access, ek. för.
(1 702)
Arkitektverksamhet 2 162 15 M.A.F Arkitektkontor AB
(1 152)
Film, Video & TV 2 040 17 TrackOptic Sweden AB
(738)
Järnhandelsvaror, Partihandel 2 026 13 Sandvik Materials Technology EMEA AB
(1 800)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1 991 7 5 High Innovations Norrbotten AB
(1 410)
Utbildning, övrig 1 955 15 Itslearning Göteborg AB
(1 003)
Kläder & Skor, Partihandel 1 902 3 Company Line AB
(1 854)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 1 835 12 RIKSREVISIONEN
(1 471)
Personalutbildning 1 746 25 (i.o.h) organisationsutveckling AB
(918)
Säkerhetssystemtjänster 1 725 6 Norrlarm AB
(810)
Kongresser & Mässor 1 661 25 Nolia Aktiebolag
(306)
Artistisk verksamhet 1 623 60 Lumination of Sweden AB
(208)
VVS-varor, Partihandel 1 568 4 Ahlsell Sverige AB
(1 548)
Elgenerering 1 554 3 Skellefteå Kraftaktiebolag
(754)
Vägtransport, Godstrafik 1 552 8 Umeå Stadsbud AB
(1 216)
Museiverksamhet 1 506 5 Stiftelsen Teknikens Hus
(1 458)
Metallindustri 1 452 27 Andersérs Mek Verkstad AB
(411)
Kemiska produkter, Partihandel 1 449 14 Bio-Rad Laboratories Aktiebolag
(664)
Grafisk Designverksamhet 1 374 3 Skyltteknik Nordic AB
(1 323)
Intressebev. Yrkesorg. 1 359 7 LULEÅ STUDENTKÅR
(1 276)
Industrigasframställning 1 340 3 AGA Gas Aktiebolag
(1 261)
Förvaltning & Handel med värdepapper 1 300 1 LTU Holding AB
(1 300)
Hälso- & Sjukvård, övriga 1 156 42 Life i Luleå AB
(242)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 1 147 15 Wisten Teknikkonsult AB
(432)
Näringslivsprogram, övriga 1 123 2 STATENS ENERGIMYNDIGHET
(623)
Kollektivtrafik, övrig 1 108 3 Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag
(720)
Databehandling & Hosting 1 054 18 eBuilder Travel AB
(361)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 1 048 7 ARBETSGIVARVERKET
(658)
Blommor & Växter, Butikshandel 1 030 5 Enströms Blommor i Luleå Aktiebolag
(1 013)
Sågning, Hyvling & Impregnering 1 000 1 Martinsons Såg Aktiebolag
(1 000)
Kontorsmaskiner, tillverkning 890 1 Aktiebolaget Tabula
(890)
Transport stödtjänster, övriga 873 14 DHL Express (Sweden) AB
(323)
Monetär finansförmedling, övrig 830 5 ICA Banken AB
(706)
Maskiner, tillverkning 801 16 Maskinsupport Europa AB
(324)
Elektronikindustri 776 13 ABB AB
(445)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 774 25 Produktionsbolaget Munck AB
(143)
Översättning & Tolkning 723 17 Space 360 AB
(212)
Kultur, Nöje & Fritid 721 23 Lars Johansson Ljudteknik AB
(85)
Utgivning av tidskrifter 720 39 CET2016 ekonomisk förening
(249)
Byggverksamhet 713 7 Peab Sverige AB
(399)
Bokutgivning 701 23 SIS Förlag Aktiebolag
(270)
Personalmatsalar 680 1 Fazer Food Services AB
(680)
Revision 673 4 Ernst & Young Aktiebolag
(492)
Teknisk konsult inom Elteknik 672 7 Concurrent Engineering Experts CONEX AB
(448)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 643 12 Martinsons Byggsystem Kommanditbolag
(300)
Företagstjänster, övriga 613 2 LM TIETOPALVELUT OY
(574)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 580 6 Sluice Box AB
(268)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 542 16 BLADFORS LÖÖW, HANNA
(198)
Maskiner, reparation 520 5 J.W. Anderssons Maskinaktiebolag
(433)
Detaljhandel, övrig 498 8 Selecta AB
(250)
Inredningstextilier, Butikshandel 498 2 Textildesign i Norrland AB
(489)
Elektronikkomponenter, Partihandel 453 18 Farnell Components Aktiebolag
(76)
Resebyråer 448 7 Ticket Biz AB
(367)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 445 5 RISE SICS Västerås AB
(391)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 443 3 Elfa Distrelec AB
(440)
Grundskoleutbildning 442 35 HELSINGBORGS KOMMUN
(83)
Konferensanläggningar 433 8 Arken Konferenscenter Aktiebolag
(245)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 420 5 Stena Stål Aktiebolag
(223)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 409 3 FEI Europe BV Holland filial Sverige
(274)
Samhällelig informationsförsörjning 405 3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(302)
Järnmalmsutvinning 397 1 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(397)
Smyckestillverkning 391 1 Kristallen i Lannavaara Aktiebolag
(391)
Insatsvaror övriga, Partihandel 377 10 Momentum Industrial AB
(138)
Finansiella stödtjänster, övriga 374 2 Ikano Bank AB (publ)
(357)
Anläggningsarbeten 364 9 Infranord AB
(166)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 349 8 EBSCO INTERNATIONAL INC.
(115)
Värme & Kyla 330 2 Luleå Energi Aktiebolag
(319)
Dagstidningsutgivning 329 8 Norrbottens Media AB
(146)
Specialistläkare på sjukhus 323 4 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(203)
Malmutvinning, övrig 312 3 Boliden Mineral AB
(273)
Gymnasial utbildning 304 14 LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND
(109)
Industri- & Produktdesignverksamhet 297 4 STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN
(167)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 297 4 BTJ Sverige AB
(209)
Telekommunikation, övrig 290 3 Eltel Networks Infranet AB
(286)
Porträttfotoverksamhet 288 6 BAGGSTRÖM, JOHAN
(137)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 287 1 Fruktproffset i Luleå AB
(287)
Advokatbyråer 287 2 Advokatfirman Åberg & Co Aktiebolag
(286)
Folkhögskoleutbildning 287 5 STIFTELSEN FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA
(235)
Betongvarutillverkning 284 1 Bröderna Hedmans Cementgjuteri AB
(284)
Intressebev. Arbetstagarorg. 284 10 SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION, SACO
(223)
Redovisning & bokföring 277 3 PALO, JONAS
(151)
Totalförsvaret 272 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(272)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 262 4 Oberthur Technologies Sweden AB
(165)
Apotekshandel 256 1 Apoteket AB
(256)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 248 4 Lövångers Järn o Maskin AB
(104)
Icke-farligt avfall 227 4 Luleå Renhållning Aktiebolag
(141)
Partihandel, övrig 220 11 Expand International AB
(83)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 214 6 Röstcenter Sverige AB
(83)
Sport- & Fritidsutbildning 209 6 LINDÈN, PETRONELLA
(132)
Sportverksamhet, övrig 207 3 VINTERSPORTFÖRENINGEN
(197)
Källsorterat material 206 2 Stena Recycling AB
(190)
Tillverkning, övrig 199 6 Never the same AB
(147)
Telekommunikation, Trådlös 196 4 Seamless Distribution AB
(155)
Stugbyverksamhet 196 5 Brändö Konferens och Fritidsby AB
(163)
Marknads- & Opinionsundersökning 190 2 Norstat Sverige Aktiebolag
(100)
Rälsfordon, tillverkning 189 1 Bombardier Transportation Sweden AB
(189)
Glasmästeriarbeten 177 2 Larssons Glas AB
(172)
Motorfordon, reparation & underhåll 175 12 Berners Person - och Transportbilar AB
(85)
Skatteförvaltning & Indrivning 175 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(175)
Bageri- & Mjölprodukter 171 12 Bröderna Olofssons Bageri Aktiebolag
(125)
Fastighetsförmedling 163 3 Värderingsinstitutet Mellansverige AB
(83)
Metallvaror, reparation 160 1 Uddeholm Svenska AB
(160)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 158 4 Normek Sverige AB
(108)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 156 6 Biltema Sweden AB
(81)
Turist- & Bokningsservice 155 6 Pedagogix
(65)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 153 1 Ateljé Lyktan Aktiebolag
(153)
Skogsförvaltning 151 5 ÖSTLING, JOHAN
(57)
Tvätteriverksamhet 149 3 Berendsen Textil Service AB
(142)
Inredningsarkitekt 144 2 Camilla Schlyter Gezelius Arkitektkontor Aktiebolag
(85)
Industriförnödenheter, Partihandel 139 6 Holger Andreasen Aktiebolag
(84)
Direktreklamverksamhet 138 2 Marknadsinformation i Sverige AB
(134)
Konst & Galleri, Butikshandel 137 3 Aktiebolaget Lindbergs Konst & Ramar
(89)
Livsmedelshandel 134 10 Porsön Livs AB
(42)
Möbler övriga, tillverkning 134 5 Sävar Snickerifabrik Aktiebolag
(128)
Reklamfotoverksamhet 134 2 Per Pettersson o Co Media Handelsbolag
(93)
Linjebussverksamhet 131 5 Hörvalls Trafik Aktiebolag
(88)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 128 6 Cramo AB
(60)
IT- & Datatjänster, övriga 127 3 Ibas Laboratories AB
(104)
Kläder, Butikshandel 125 2 Grolls AB
(124)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 120 3 Nanor AB
(101)
Uthyrning & Leasing av Lastbilar & andra tunga Motorfordon 120 1 PNO Sverige Aktiebolag
(120)
Campingplatsverksamhet 118 3 Pite Havsbad AB
(72)
Optiker, Butikshandel 117 4 Synoptik Sweden Aktiebolag
(107)
Reproduktion av inspelningar 111 1 Nordmark Production AB
(111)
Avloppsrening 110 1 RD Rent Dagvatten AB
(110)
Elartiklar, Partihandel 104 7 Ingenjörsfirma Pulsteknik AB
(71)
Verktygsmaskiner, Partihandel 102 9 Swedendro Aktiebolag
(32)
Emballage, Partihandel 94 5 Procurator AB
(32)
Ljud & Bild, Butikshandel 92 5 Media Markt Luleå TV-Hifi-Elektro AB
(43)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 92 9 Guide Natura
(43)
Uthyrning & Leasing övrigt 90 6 TITAN CONTAINER A/S
(41)
Juridisk verksamhet, övrig 88 2 MAHMOUDI, SAID
(80)
Tävling med hästar 87 1 Li Skarin AB
(87)
Stenhuggning 84 2 Granitti Natursten AB
(70)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 83 3 OK-Q8 AB
(66)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 81 1 Laponia Rederi Aktiebolag
(81)
Band & Skivor, Partihandel 79 2 PEARSON EDUCATION LTD
(70)
Tandläkare 78 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(78)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 77 6 Norrlands Bil Sverige AB
(32)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 76 11 Svea Inkasso Aktiebolag
(40)
Datordrifttjänster 74 2 Fujitsu Sweden AB
(69)
Kroppsvård 73 6 SPORTKOMPANIET i Piteå Aktiebolag
(45)
Personaluthyrning 73 3 Academic Work Sweden AB
(47)
Nyhetsservice 73 2 TT Nyhetsbyrån AB
(70)
Arbetsförmedling & Rekrytering 72 4 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(50)
Militärt försvar 71 1 FÖRSVARSMAKTEN
(71)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 71 3 SENSUS STUDIEFÖRBUND
(40)
Klockor, Butikshandel 70 2 AB Nymans Ur 1851
(69)
Drivning 70 2 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
(55)
Trähus, tillverkning 70 1 Lindbäcks Bygg Aktiebolag
(70)
Gjutning 68 2 NORMEK OY
(53)
Landtransport av passagerare, övrig 68 4 Bodens Busstrafik i Sverige AB
(24)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 67 2 Svensk Cater AB
(58)
Catering 65 2 Mackbaren i Luleå Aktiebolag
(57)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 62 2 Insert Nord AB
(57)
Researrangemang 62 3 RESEHUSET KOMMANDITBOLAG
(34)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 61 1 Riksbyggen ekonomisk förening
(61)
Glas & Porslin, Butikshandel 57 6 Orrefors Kosta Boda AB
(43)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 49 1 Riksbyggen Bostadsrättsförening Skatan
(49)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 48 1 ANTEK Service AB
(48)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 47 1 TORE PERSSONS PIANOTJÄNST
(47)
Fartyg & Båtar, Reparation 45 1 Erngrens Båtvarv AB
(45)
Optiska instrument & Fotoutrustning 45 1 Thorlabs Sweden AB
(45)
Glasfibertillverkning 44 1 Hemi Heating Aktiebolag
(44)
Verktygsmaskiner, tillverkning 44 1 B. Ströms Mekaniska Aktiebolag
(44)
Verktyg & Redskap, tillverkning 41 4 MIKROVERKTYG Aktiebolag
(21)
Webbportaler 41 4 Axaco Event System Aktiebolag
(16)
Primärvårdsmottagning 40 5 Gällivare Hälsocentral AB
(12)
Byggmaterialtillverkning 37 3 Schunk Tokai Scandinavia AB
(21)
Måleriarbeten 36 3 Pitedalens Måleri AB
(18)
Taxi 33 3 Keros Bussar AB
(27)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 32 2 ST F INTERNATIONALISERING HÖGRE UTBILDN O FORSKN
(27)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 31 2 Havator Aktiebolag
(30)
Förskoleutbildning 30 3 Förskolan BarnCompaniet Boden Ekonomisk förening
(14)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 30 1 Key Code Security AB
(30)
Specialsortiment 28 3 Sweden Sino Trading AB
(25)
Byggnadssnickeriarbeten 27 2 NGU I Luleå AB
(26)
Plastvarutillverkning, övrig 26 4 CarbiX AB
(24)
Specialistläkare ej på sjukhus 26 3 Praktikertjänst Röntgen AB
(12)
Möbler & Heminredning, reparation 26 1 Läder & Möbelservice i Piteå
(26)
Takarbeten 26 1 Jo-We:s Plåt AB
(26)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 26 2 Matek AB
(19)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 24 8 Hobbex Aktiebolag
(14)
Transportmedel övriga, tillverkning 23 1 Helge Nyberg Aktiebolag
(23)
Förpackningsverksamhet 22 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(22)
Landtransport, stödtjänster 22 4 Luleå Taxi AB
(18)
Musikinstrumenttillverkning 19 1 Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Aktiebolag
(19)
Markundersökning 18 1 Norsecraft Geo Survey AB
(18)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 18 1 Sala Silvergruva AB
(18)
Flyttjänster 17 2 Eterne AB
(15)
Patentbyråer 15 2 Valea AB
(11)
Textilier, Partihandel 15 3 DANCOVER A/S
(7)
Grafisk produktion 15 5 Luleå B & B
(7)
Skatterådgivning 15 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(15)
Kontorstjänster 14 2 SkrivCenter Monica Widmark
(14)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 14 4 Kökshuset Home i Skellefteå AB
(7)
Lufttransporter, stödtjänster 14 1 Swedavia AB
(14)
Arbetsmarknadsutbildning 13 1 Iris Hadar AB
(13)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 13 1 Falck Secure AB
(13)
Blandat sortiment 13 1 CEBEX Keramikexperterna Aktiebolag
(13)
Elhandel 13 1 Sell Power Nordic AB
(13)
Skönhetsvård 13 1 CreativeMoves Luleå
(13)
Lufttransport, Passagerartrafik 12 1 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN
(12)
Möbler för hemmet, Butikshandel 12 3 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(8)
Filmvisning 11 1 SF Bio Aktiebolag
(11)
Pensionsfondsverksamhet 11 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(11)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 11 5 Burlin Motor Rental AB
(4)
Konsumenttjänster, övriga 11 2 ERIKSSON, ANNICA
(10)
Callcenterverksamhet 10 3 Mashoun investment AB
(7)
Livsmedel övriga, Butikshandel 10 1 JOHANSSON, SIV INGALILL ANETT
(10)
Köttprodukter 10 1 Alviksgården Lantbruks AB
(10)
Militära stridsfordon, tillverkning 10 1 BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(10)
Frisörer 9 1 Mia Viltok Studio AB
(9)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 9 3 CLASSICA Aktiebolag
(7)
Kemiska produkter, tillverkning 9 1 Ecobränsle i Karlshamn AB
(9)
Religiösa samfund 8 2 DEN GODE HERDENS KYRKA
(7)
Mineralutvinning, övrig 8 2 Sand- och grusaktiebolaget Jehander
(5)
Textilier, Butikshandel 8 2 Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag
(7)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 8 1 Thord Ohlssons Kemiska Produkter Aktiebolag
(8)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 8 1 LUNDQVIST, PER
(8)
Finansförmedling, övrig 7 1 Klarna Bank AB
(7)
Butikshandel, övrig 7 7 Ådells Konst & Hobby Aktiebolag
(3)
Färg & Lack, Butikshandel 7 4 Nordsjö Butiker AB
(4)
Plastförpackningstillverkning 7 1 Nordicase Aktiebolag
(7)
Böcker, Butikshandel 7 4 Jure Aktiebolag
(4)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 7 2 L.T.S. Telekommunikation Aktiebolag
(6)
Avfallshantering & Återvinning 6 2 Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag
(5)
Bärgning 6 1 Lulebärgaren Aktiebolag
(6)
Belysningsartiklar, Butikshandel 5 2 Ljus & Kraft i Luleå Aktiebolag
(5)
Utgivning av dataspel 5 1 Ecoonline AB
(5)
Informationstjänster, övriga 5 1 Helgalundens kommunikationsbyrå AB
(5)
Torg- & Marknadshandel 4 1 Melius Optimo AB
(4)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 4 2 Lakkapää Sverige AB
(3)
Bud- & Kurirverksamhet 4 1 United Parcel Service Sweden Aktiebolag
(4)
Förlagsverksamhet, övrig 4 3 Edition Reimers Aktiebolag
(2)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 4 1 Polaris Eyewear Aktiebolag
(4)
Bijouteritillverkning 4 1 rubber & carlson
(4)
Herrkläder, Butikshandel 4 1 Vitré-Kläder Aktiebolag
(4)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 3 2 Boströms Guld i Luleå AB
(3)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 3 2 Ettans Mopeder och Trädgård AB
(2)
Eldistribution 3 2 Sundsvall Elnät Aktiebolag
(2)
Veterinärverksamhet 3 1 Evidensia Smådjur AB
(3)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 3 2 Robert Matton Aktiebolag
(2)
Organiska baskemikalier, tillverkning 3 1 J-KEM International Aktiebolag
(3)
Uttjänta fordon, Partihandel 2 1 MINAB Maskindemontering i Norr Aktiebolag
(2)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 2 1 SJ AB
(2)
Elapparatur övrig, tillverkning 2 1 RV Produkter AB
(2)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 2 1 Bowling & Bar i Luleå AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Magasinering & Varulagring 2 1 Axstores AB
(2)
Infrastrukturprogram 2 2 LANTMÄTERIET
(2)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 2 3 Musikcenter i Dalarna AB
(2)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 2 1 Hewall Safety Sweden AB
(2)
Datorer & Kringutrustning, reparation 2 1 Nordic Phone Service AB
(2)
Cyklar, Butikshandel 2 1 Cykel & Mopedhandlaren i Skellefteå Aktiebolag
(2)
Spel & Leksaker, Butikshandel 2 2 TOP-TOY A/S, Danmark, filial Sverige
(1)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 1 2 T Nymans Fiske & Fritid AB
(1)
Omsorg & Socialtjänst 1 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(1)
Motorfordonstillverkning 1 1 Koenigsegg Automotive AB
(1)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 1 1 Venue Retail Group Aktiebolag
(1)
Trävaror, tillverkning 1 2 DACO AB
(1)
Damkläder, Butikshandel 1 1 KARLSSON, MARI
(1)
Teleprodukter, Partihandel 1 1 NorthTracker AB
(1)
Drivmedel, Detaljhandel 0 2 OK Västerbotten Ekonomisk förening
(0)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 0 1 Svebry Electronics Aktiebolag
(0)
Basplast, tillverkning 0 1 Nils Malmgren Aktiebolag
(0)
Båtar, Butikshandel 0 1 Granec Maskin Aktiebolag
(0)
Barnkläder, Butikshandel 0 1 Wulkans Bobutik i Boden AB
(0)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 0 1 Gnysla AB
(0)
Arkivverksamhet 0 1 RIKSARKIVET
(0)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 0 1 Seveus & Co Aktiebolag
(0)
Kultur, Miljö, Boende, administration 0 1 BOVERKET
(0)
Blandat jordbruk 0 1 Ariadne antikvariat - böcker & konst
(0)
Fotolaboratorieverksamhet 0 1 Crimson Färglabb Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...