Ansökningsnummer 201503049
Ansökningsdatum 2015-04-30
Registreringsnummer 527289
Registreringsdatum 2015-10-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: