Ansökningsnummer 200500884
Ansökningsdatum 2005-02-08
Registreringsnummer 372453
Registreringsdatum 2005-05-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: