Ansökningsnummer 200400470
Ansökningsdatum 2004-01-26
Registreringsnummer 368696
Registreringsdatum 2004-10-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-10-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Böcker som populärvetenskapligt presenterar cirka 30000 arter av växter, svampar och djur.