Ansökningsnummer 190122191
Ansökningsdatum 1967-07-05
Registreringsnummer 122191
Registreringsdatum 1968-01-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-01-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: