ArtDatabanken

Varumärke tillhör SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Ansökningsnummer 200610087
Ansökningsdatum 2006-12-29
Registreringsnummer 391635
Registreringsdatum 2007-10-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-10-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska anslagstavlor, kompaktskivor (audio-video), kompaktskivor (rom), elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara).

Klass: 16

Tidningar, tidskrifter, böcker, handböcker (manualer), trycksaker, tryckta publikationer, nyhetsbrev, undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 41

Utgivning av böcker, publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line, upplåtande av elektroniska publikationer on-line (nedladdningsbara), arrangerande och hållande av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier, symposier, studiecirklar, arrangerande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier.

Klass: 44

Information om växter, svampar, djur, biologisk mångfald och naturvård.