Ansökningsnummer 200500892
Ansökningsdatum 2005-02-08
Registreringsnummer 373073
Registreringsdatum 2005-06-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: