RYMDSTYRELSEN

Varumärke tillhör RYMDSTYRELSEN

Ansökningsnummer 201206929
Ansökningsdatum 2012-09-27
Registreringsnummer 510034
Registreringsdatum 2013-01-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-01-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Finansiella tjänster.

Klass: 37

Uppföranden och anläggande av byggnationer; reparation och underhåll; installationstjänster.

Klass: 38

Data- och telekommunikation.

Klass: 41

Underhållning.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella analyser och forskningstjänster; tekniska konsultationer avseende rymdteknik; skapande och underhåll av webbplatser.