RYMDSTYRELSEN Swedish National Space Board

Varumärke tillhör RYMDSTYRELSEN

Ansökningsnummer 201206540
Ansökningsdatum 2012-09-12
Registreringsnummer 509613
Registreringsdatum 2012-12-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-12-14
Typ Figurativt

RYMDSTYRELSEN Swedish National Space Board

Varor & Tjänster

Klass: 36

Finansiella tjänster.

Klass: 37

Uppföranden och anläggande av byggnationer; reparation och underhåll; installationstjänster.

Klass: 38

Data- och telekommunikation.

Klass: 41

Underhållning.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella analyser och forskningstjänster; tekniska konsultationer avseende rymdteknik; skapande och underhåll av webbplatser.