Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 217 427 186 394 122 994
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 85 75 64
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 95 195 90 876 54 114
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 77 497 40 457 34 497
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 15 093 13 101 713
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 9 178 9 489 7 799
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 2 751 20 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 360 387 304 364 266 764
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 274 1 350 1 398
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 151 1 220 1 273
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 123 130 125
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 274 290 303
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 91 989 24 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
(77 497)
Vård & Omsorg med Boende 43 025 17 UMEÅ KOMMUN
(25 620)
Sociala insatser 28 196 4 SKELLEFTEÅ KOMMUN
(24 633)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 22 514 32 Norrporten i Umeå AB
(13 722)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 16 067 4 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
(15 775)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 8 200 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(6 727)
Renskötsel 6 836 22 VILHELMINA NORRA SAMEBY
(1 717)
Metallindustri 6 726 23 Jit Mech se Produktion Aktiebolag
(2 789)
Universitets- & Högskoleutbildning 6 121 8 UMEÅ UNIVERSITET
(3 078)
Intressebev. Branschorg. 5 313 8 REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
(4 854)
Motorfordon, reparation & underhåll 4 736 21 Hemavan Bilverkstad AB
(4 271)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 3 746 5 Sävar Metall Aktiebolag
(1 401)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 745 40 The Card Scandinavia Aktiebolag
(1 626)
Maskiner, tillverkning 3 596 13 Evertech Energy Solutions AB
(884)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 3 354 11 Kompetensspridning i Umeå AB
(1 820)
Kreditgivning, övrig 3 229 4 Diners Club Nordic AB
(2 582)
Intressorganisationer, övriga 3 039 41 URNÄRA IDEELL FÖRENING
(420)
Restaurangverksamhet 2 839 42 Borgafjälls Skicenter AB
(787)
Databehandling & Hosting 2 777 9 Info Q.B. Vilhelmina AB
(2 004)
Transport stödtjänster, övriga 2 561 5 BDX Företagen AB
(2 278)
Hotell & Restaurang 2 509 82 HK Fjäll AB
(481)
Datakonsultverksamhet 2 410 15 Zordix AB
(877)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 2 309 25 Destination Ammarnäs Ekonomisk förening
(490)
Sågning, Hyvling & Impregnering 2 216 5 Tegsnässkidan AB
(1 478)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 2 156 4 Chip & Circuit Nord AB
(1 820)
Planglas 2 134 1 Systemglas Produktion i Burträsk AB
(2 134)
Anläggningsarbeten 1 959 12 Stefan Berggren Schakt Aktiebolag
(1 069)
Dataprogrammering 1 817 8 Umefast AB
(938)
Totalförsvaret 1 759 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(1 759)
Bageri- & Mjölprodukter 1 724 8 Aktiebolaget Nyåkers Pepparkakor
(1 427)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 1 679 1 Rottne-SMV Aktiebolag
(1 679)
Telekommunikation, Trådbunden 1 617 5 Telia Network Sales AB
(1 170)
Livsmedelshandel 1 547 22 Skråmheden AB
(322)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 539 13 Nordemans Bil Aktiebolag
(476)
Byggverksamhet 1 532 10 Svenska Containerhus AB
(613)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 1 520 11 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
(815)
Teknisk konsult inom Industriteknik 1 515 10 Impulseradar Sweden AB
(519)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 1 478 8 Martinsons Trä AB
(982)
Förvaltning & Handel med värdepapper 1 447 1 SAMEFONDEN
(1 447)
Skogsförvaltning 1 385 10 SCA Skog AB
(1 124)
Trävaror, tillverkning 1 345 5 Drömtrappor AB
(905)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 1 327 8 KMJ Invest AB
(1 220)
Drivmedel, Detaljhandel 1 325 6 Qstar Försäljning Aktiebolag
(938)
Rengöring & Lokalvård 1 284 8 Städkompetens i Norrland AB
(1 221)
Plastvarutillverkning, övrig 1 272 3 Hjalmar E. Aktiebolag
(1 269)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 1 257 3 Latitude 64 AB
(1 234)
Lufttransport, Passagerartrafik 1 231 4 Jonair Affärsflyg Aktiebolag
(592)
Resebyråer 1 194 6 Företagsresor i Umeå Aktiebolag
(985)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 154 6 Ekologgruppen i Landskrona Aktiebolag
(660)
Vägtransport, Godstrafik 1 129 21 Umeå Stadsbud AB
(211)
Köttprodukter 1 050 2 Vindelns Rökeri AB
(883)
Kontorsmöbler, Partihandel 999 4 Input interiör Nord Aktiebolag
(679)
Mineralutvinning, övrig 989 1 BBX Entreprenad AB
(989)
Turist- & Bokningsservice 956 7 CM Larssons Bygg & Fritid Handelsbolag
(468)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 909 2 Nya Norrlist Aktiebolag
(526)
Dörrar av Trä, tillverkning 899 2 Sorseledörren AB
(638)
Stenhuggning 882 1 Norrsten AB
(882)
Lufttransport, Godstrafik 867 1 Norr Helikopter i Vilhelmina AB
(867)
Näringslivsprogram, övriga 857 2 TILLVÄXTVERKET
(598)
Sluten Sjukvård 856 5 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
(826)
Kongresser & Mässor 852 7 Nolia Aktiebolag
(704)
Sportverksamhet, övrig 837 11 Spruce Island Husky AB
(492)
Skogsskötsel 813 3 Ansjö Skog & Markkonsult AB
(706)
Utbildning, övrig 804 7 Activage AB
(675)
Öppen Hälso- & Sjukvård 799 1 AB Previa
(799)
Skidsportanläggningar 773 4 Storklinta Skidcenter AB
(291)
Kött & Köttvaror, Partihandel 716 1 Livsmedelsförädling i Lyckan AB
(716)
Kläder, Butikshandel 710 3 Häggströms Modehus Aktiebolag
(605)
Gymanläggningar 702 1 TRIM365 AB
(702)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 689 10 Näsby Boställe AB
(367)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 674 2 OK-Q8 AB
(570)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 664 6 Kristineberg Fritid Ekonomisk förening
(427)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 638 2 Martin & Servera Aktiebolag
(624)
Dagstidningsutgivning 622 5 Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag
(463)
VVS-varor, Partihandel 616 2 Smart Climate Scandinavian AB
(492)
Taxi 606 5 Alf Olofssons Åkeri Aktiebolag
(497)
Post- & Kurirverksamhet 579 1 PostNord Sverige AB
(579)
Utgivning av annan programvara 568 5 Cartesia GIS AB
(499)
Tryckning av Böcker & Övrigt 549 12 Tryckeri City i Umeå Aktiebolag
(151)
Säkerhetssystemtjänster 538 5 Stanley Security Sverige AB
(379)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 518 3 SKOGSSTYRELSEN
(402)
Saltvattensfiske 498 8 BÄCKSTRÖM, OLOF
(175)
Film, Video & TV 477 4 Marklund Film Aktiebolag
(303)
Köksmöbler, tillverkning 452 1 Wedo Systems Gargnäs AB
(452)
Nyhetsservice 444 1 Syndigate AB
(444)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 441 9 Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU)
(273)
Museiverksamhet 438 6 Västerbottens Museum Aktiebolag
(348)
Monetär finansförmedling, övrig 426 4 Svenska Handelsbanken AB
(351)
Säkerhetsverksamhet 419 2 Securitas Sverige Aktiebolag
(419)
Stugbyverksamhet 413 8 Handelsbolaget Grundströms Stugby & Snöskoter- uthyrning
(152)
Campingplatsverksamhet 413 10 Ansia Resort AB
(211)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 412 2 Växjö Kommunföretag AB
(266)
Plastvaror, tillverkning 396 1 Sandviks Plast Aktiebolag
(396)
Maskiner, reparation 396 7 Kinnbäcks Skärgårdsturism & Industriservice AB
(212)
Konferensanläggningar 375 9 Aronsborgs Konferenshotell Aktiebolag
(290)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 374 2 Holmöns Naturvård AB
(329)
El-VVS & Bygginstallationer 366 13 Malå Plåt AB
(90)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 360 1 L.T.S. Telekommunikation Aktiebolag
(360)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 346 2 RÅDET F PARTSGEMENSAMT STÖD INOM DET STATLIGA AVTALSOMRÅDET (PARTSRÅDET)
(260)
Blandat jordbruk 320 4 Ersmarksängarnas Lantbruk AB
(228)
Postorder- & Internethandel 305 13 Dustin Sverige AB
(78)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 304 6 SWECO Management AB
(230)
Byggnadssnickeriarbeten 301 5 Bennet Åslund AB
(137)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 279 3 EFG Kontorsmöbler AB
(206)
Uthyrning & Leasing övrigt 277 4 TKR Fastigheter i Norr Handelsbolag
(267)
Vandrarhemsverksamhet 267 2 C&M Fiskecentrum i Saxnäs AB
(265)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 267 10 Aktiebolaget Rob. Lidéns Järnhandel
(179)
Service till husdjursskötsel 257 2 Växa Sverige Ekonomisk förening
(244)
Dryckesframställning 256 3 WESTERBOTTENS BRYGGERI AB
(138)
Researrangemang 249 2 Lapplandsafari Aktiebolag
(188)
Kläder & Skor, Partihandel 231 6 Profilföretaget Z-Profil AB
(130)
Insatsvaror övriga, Partihandel 217 3 Papyrus Supplies AB
(215)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 215 2 Mindspace Group AB
(117)
Service till Skogsbruk 210 2 Biobjörn AB
(119)
Kroppsvård 205 5 Jump-in Träning och Hälsa i Norsjö AB
(147)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 201 3 Vision 2002 Aktiebolag
(180)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 199 4 Aktiebolaget Skoglunds Allservice
(118)
Torg- & Marknadshandel 195 2 Teamson Nordic AB
(194)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 194 1 BioResonator Good Eye AB
(194)
Utgivning av tidskrifter 190 11 Tidningar i Norr AB
(117)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 181 2 KL Johansson Maskin Försäljning Aktiebolag
(135)
Arkivverksamhet 175 1 RIKSARKIVET
(175)
Detaljhandel, övrig 171 4 JOBmeal Umeå AB
(141)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 169 10 Utebutiken i Umeå Aktiebolag
(50)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 160 5 Office Depot Svenska AB
(92)
Kemiska produkter, Partihandel 160 3 LunaLEC AB
(97)
Trähus, tillverkning 155 2 Lapland Explorer AB
(150)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 155 2 Office i Västerbotten Aktiebolag
(135)
Kläder & Textilier, tillverkning 154 4 Svenska Tält i Dorotea Aktiebolag
(129)
Bokutgivning 151 10 Svenska Kunskapsförlaget AB
(51)
Porträttfotoverksamhet 147 2 Foto & Reklam i Norr AB
(124)
Teknisk Provning & Analys 146 7 RISE Research Institutes of Sweden AB
(113)
Eldistribution 134 1 Skellefteå Kraft Elnät AB
(134)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 132 1 Norsjö Betong AB
(132)
Utgivning av dataspel 128 2 Gold Town Games AB
(78)
Översättning & Tolkning 127 5 Space 360 AB
(97)
Blommor & Växter, Partihandel 125 1 Växtbyggarna i Sverige Aktiebolag
(125)
Veterinärverksamhet 120 5 Åseleveterinären
(75)
Samhällelig informationsförsörjning 113 1 SVENSKA INSTITUTET
(113)
Telekommunikation, Satellit 109 1 Telemar Scandinavia AB
(109)
Webbportaler 106 3 Outdoormap AB
(45)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 105 4 Winflex of Sweden AB
(77)
Emballage, Partihandel 104 3 Procurator AB
(99)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 100 1 Ammarnäsfjäll AB
(100)
Mejerivarutillverkning 96 2 Lapplands Mejeri
(94)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 96 1 Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB
(96)
Sport- & Fritidsutbildning 95 2 Tärnaby Skidskola
(76)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 94 2 Lars & Erik Maskin AB
(77)
Takarbeten 93 3 Umeå kaminer & skorstenar AB
(83)
Advokatbyråer 92 2 Eden Advokatbyrå AB
(63)
Grafisk produktion 87 3 Svanströms Repro Center Aktiebolag
(60)
Callcenterverksamhet 84 3 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(57)
Transportmedelsindustri 79 1 Kabo Nya Karosseri AB
(79)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 78 3 Västerbottens Brandredskap Aktiebolag
(71)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 76 1 Slupskepparen Ekonomisk förening
(76)
Kontorstjänster 75 1 Comet Consular Services AB
(75)
Läkemedel, tillverkning 71 1 BioCool AB
(71)
Polisverksamhet 69 1 POLISMYNDIGHETEN
(69)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 69 1 Släpspecialisten i Lycksele AB
(69)
Måleriarbeten 68 1 Jims Köksrenovering AB
(68)
Kultur, Nöje & Fritid 66 3 Västerbottensteatern AB
(54)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 65 7 Spölands Däck
(21)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 59 2 SENSUS STUDIEFÖRBUND
(59)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 59 4 Thomsen Adventure AB
(21)
Folkhögskoleutbildning 56 3 MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA
(37)
Icke-farligt avfall 56 3 Caicla AB
(50)
Litterärt & Konstnärligt skapande 53 5 Fotograf Maria Söderberg Aktiebolag
(25)
Växtodling 52 1 Kåsbölegården Aktiebolag
(52)
Landtransport av passagerare, övrig 52 3 Marsfjällen Express AB
(30)
Sportartikelstillverkning 50 1 StaffanStaven AB
(50)
Företagstjänster, övriga 49 2 L-G-V:s Fjälltjänster AB
(48)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 48 4 Visma Collectors AB
(44)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 48 1 Boströms Traktor och Maskin i Umeå Aktiebolag
(48)
Järnhandelsvaror, Partihandel 47 5 S.A.B.P. Elteknik Aktiebolag
(26)
Industri- & Produktdesignverksamhet 47 2 Listera AB
(32)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 44 2 A-Train Aktiebolag
(37)
Förpackningsverksamhet 43 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(43)
Artistisk verksamhet 42 4 LARSSON FALASCA, KAJSA
(15)
Hälso- & Sjukvård, övriga 40 4 Charlotte's Fotvård
(30)
Glasmästeriarbeten 39 3 Umeå Glas Aktiebolag
(34)
Båt & Fartyg, tillverkning 38 1 Holmöns snickeri Aktiebolag
(38)
Direktreklamverksamhet 36 1 UC Marknadsinformation AB
(36)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 35 5 Digital Equipment i Lycksele Aktiebolag
(15)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 35 1 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(35)
Tvätteriverksamhet 35 3 Berendsen Textil Service AB
(34)
Infrastrukturprogram 34 2 LANTMÄTERIET
(23)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 34 1 LUNDQVIST, PER
(34)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 31 3 Riksbyggen ekonomisk förening
(16)
Teleprodukter, Partihandel 30 2 Cordland Marine Aktiebolag
(29)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 30 5 Nordtec Instrument AB
(15)
Puts-, Fasad- & Stuckatörsarbeten 30 1 Glasfasader Norr AB
(30)
Inredningsarkitekt 30 1 JÄDER, EMELIE
(30)
Personalutbildning 30 3 Oqurenz AB
(17)
Redovisning & bokföring 29 4 SKLFS Fakturatjänst AB
(12)
Parfym & Kosmetika, Partihandel 29 1 OUBADAH, MALIN
(29)
Elektronikindustri 27 2 Lars Pettersson Elektronik Aktiebolag
(22)
Byggplastvarutillverkning 27 1 Järven Plast & Smide Aktiebolag
(27)
Ljud & Bild, Butikshandel 27 3 Elgiganten Aktiebolag
(10)
Arbetsförmedling & Rekrytering 26 1 CFn Rektorstjänst AB
(26)
Teknisk konsult inom Elteknik 26 2 Elkalkyler i Skellefteå AB
(23)
Belysningsarmaturtillverkning 26 3 Stunt AB
(13)
Konfektyr, Butikshandel 25 2 Grönfjälls Fritidsby
(23)
Optiker, Butikshandel 24 2 Synoptik Sweden Aktiebolag
(24)
Får- & Getuppfödning 24 2 NordFår
(18)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 23 5 LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
(15)
Grafisk Designverksamhet 22 1 Mediateam i Luleå AB
(22)
Elgenerering 21 1 Skellefteå Kraftaktiebolag
(21)
Service till växtodling 21 1 Karlssons Allservice Storuman
(21)
Hamngodshantering 20 1 Shipton i Rundvik AB
(20)
Klockor, Butikshandel 20 2 AB Nymans Ur 1851
(18)
Fotolaboratorieverksamhet 20 1 Ida Bygdén photography
(20)
Elartiklar, Partihandel 19 5 Necks Electric AB
(10)
Gummivaror, tillverkning 18 2 Seaflex AB
(16)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 17 1 Estrad Musik Norr AB
(17)
Bärgning 16 1 Karlssons Bilservice i Sorsele Aktiebolag
(16)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 15 1 Svensk Storköksservice AB
(15)
Vapen & Ammunition, tillverkning 15 1 Z-aim Aktiebolag
(15)
Förlagsverksamhet, övrig 14 1 K. HJELM FÖRLAG Aktiebolag
(14)
Begravningsverksamhet 14 1 Sorsele Begravningsbyrå Aktiebolag
(14)
Revision 13 1 Ernst & Young Aktiebolag
(13)
Värme & Kyla 12 1 Umeå Energi Aktiebolag
(12)
Kollektivtrafik, övrig 12 1 Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag
(12)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 11 2 Team Work Trading i Filipstad AB
(10)
Böcker, Butikshandel 11 1 Åkerbloms Universitetsbokhandel Aktiebolag
(11)
Spel- & Leksakstillverkning 10 1 Strangewood Studios AB
(10)
Specialsortiment 10 1 HANDELSBOLAGET AGREMA
(10)
Verktygsmaskiner, Partihandel 9 2 Plano Maskin AB
(6)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 9 1 Krutov Songs Aktiebolag
(9)
Elektronikkomponenter, Partihandel 8 1 Eaton Power Quality AB
(8)
Fotoutrustning, Butikshandel 7 1 Fotohörnan SWEFO AB
(7)
Intressebev. Arbetstagarorg. 7 1 DIK-FÖRBUNDET
(7)
Färg & Lack, Butikshandel 7 1 Färghallen i Lövånger AB
(7)
Textilier, Partihandel 7 1 Flagghuset Europa AB
(7)
Yrkesförarutbildning 7 1 Skellefteå Drive Center Aktiebolag
(7)
Cyklar, Butikshandel 7 1 Cykel & Mopedhandlaren i Skellefteå Aktiebolag
(7)
Personaluthyrning 7 1 Stensele Bemanning AB
(7)
Kultur, Miljö, Boende, administration 6 2 BOVERKET
(4)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 6 2 Kvarkenfisk AB
(5)
Utrustning Reparation, övrig 6 1 Företagsservice i Norr AB
(6)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 6 1 Köksvaruhuset i Umeå Aktiebolag
(6)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 6 1 Bröderna Jonssons Åkeri i Holmsund Aktiebolag
(6)
Djuruppfödning, övrig 5 1 Granströms Café - Maltträsk Bigårdar
(5)
Blommor & Växter, Butikshandel 5 3 Berghems Blommor Handelsbolag
(4)
Landtransport, stödtjänster 5 4 Bussgods i Norr AB
(2)
Grundskoleutbildning 3 1 SUNDSVALLS KOMMUN
(3)
Religiösa samfund 3 1 SKELLEFTEÅ PASTORAT
(3)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 3 1 MARTINSSON, ANDREAS
(3)
Datordrifttjänster 3 1 Binero AB
(3)
Bröd & Konditori, Butikshandel 3 1 FERREIRA DE MATOS, ANTÓNIO JÚLIO
(3)
Skor, Butikshandel 3 1 Aktiebolaget Stööks Skoaffär
(3)
Textilier, Butikshandel 2 1 Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Butikshandel, övrig 2 2 Hemslöjden i Umeå Aktiebolag
(1)
Tillverkning, övrig 2 1 A-Skylt AB
(2)
Trafikskoleverksamhet 2 1 Vilhelmina Trafikskola AB
(2)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 2 1 Norrliden Lamm
(2)
Telekommunikation, Trådlös 1 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(1)
Pensionsfondsverksamhet 1 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(1)
Brand- & Räddningsverksamhet 1 1 KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND
(1)
Möbler för hemmet, Butikshandel 1 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(1)
Tävling med hästar 1 1 Cap Martin AB
(1)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 1 1 Aktiebolaget Kia-Väskan
(1)
Finansförmedling, övrig 1 1 Klarna Bank AB
(1)
Ur & Guldssmedsvaror, Partihandel 1 1 Diamanthuset Sverige AB
(1)
Partihandel, övrig 1 1 NT Skolmateriel AB
(1)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 1 1 h:ström - Text & Kultur AB
(1)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 1 1 WILLFIX AB
(1)
Kommunikationsutrustning, reparation 1 1 Sandgren Electronics AB
(1)
Hälso- & Sjukvård, administration 0 1 SOCIALSTYRELSEN
(0)
Inredningstextilier, Butikshandel 0 1 JYSK AB
(0)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 0 1 Rio Kulturlandskapet ekonomisk förening
(0)
Tryckning av Tidsskrifter 0 1 Vari-Tryck i Vilhelmina Aktiebolag
(0)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 0 1 STATENS SKOLVERK
(0)
Reklamfotoverksamhet 0 1 KartMan
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...