Ansökningsnummer 200705827
Ansökningsdatum 2007-07-04
Registreringsnummer 393835
Registreringsdatum 2008-02-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-02-01
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; produktion av annonsmaterial; produktion av bioreklam; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; publicering av annons- och reklammaterial on-line; annons- och reklamtjänster on-line; produktion av radioreklaminslag; publicering av reklamtexter; annonsering; reklam; affichering; utomhusreklam.

Klass: 41

Utgivning av tidningar; utgivning av böcker; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; produktion av underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.