Ansökningsnummer 201000284
Ansökningsdatum 2010-01-18
Registreringsnummer 410230
Registreringsdatum 2010-04-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-04-01
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av mässor och event för kommersiella eller reklamändamål; affärsutvecklingstjänster; marknadsföring och reklam; publicering av texter.

Klass: 39

Arrangerande av resor.

Klass: 41

Yrkesrådgivning, konsultering inom hantverksmässig livsmedelsproduktion, praktisk utbildning, undervisning/utbildning, utbildningsinformation; anordnande av tävlingar; filmproduktion; utgivning av böcker; anordnande av event och programinnehåll för event i utbildningssyfte.