Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 80 900 79 969 70 462
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 124 54 54
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 51 122 45 532 39 048
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 6 718 6 482 5 804
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN (Statlig enhet) 5 604 1 242 6 484
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 2 189 2 121 435
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 1 913 1 190 1 358
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (7 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 125 955 168 778 246 354
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 220 1 167 1 608
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 097 1 043 1 478
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 123 124 130
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 298 289 324
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 19 813 23 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(9 205)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 8 400 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(7 496)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 8 033 13 Intea Lagmannen AB
(6 757)
Eldistribution 6 324 2 Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag
(6 325)
Sluten Sjukvård 5 432 4 JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING
(5 425)
Vård & Omsorg med Boende 4 579 9 ÖSTERSUNDS KOMMUN
(1 658)
Sociala insatser 3 756 5 BERGS KOMMUN
(2 310)
Universitets- & Högskoleutbildning 3 647 8 KARLSTADS UNIVERSITET
(1 716)
Arbetsförmedling & Rekrytering 3 186 2 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(3 169)
Grundskoleutbildning 2 455 2 KROKOMS KOMMUN
(2 452)
Teknisk Provning & Analys 2 446 9 Aktiebolaget Hjortens Laboratorium
(2 323)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 2 326 3 UNG FÖRETAGSAMHET I DALARNAS LÄN
(2 166)
Konsultverksamhet avseende företags org. 2 292 34 Visit Värmland ekonomisk förening
(1 016)
Telekommunikation, Trådbunden 2 024 7 Telia Network Sales AB
(1 218)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 2 000 12 Nya Bilbörsen i Östersund AB
(1 149)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 1 690 6 Northrental Jämtland AB
(1 035)
Hotell & Restaurang 1 405 77 Sverigeråd i Östersund AB
(289)
Arbetsmarknadsutbildning 1 371 2 Byggutbildning Star i Dalarna Aktiebolag
(699)
Sportverksamhet, övrig 1 329 13 JÄMTLAND-HÄRJEDALENS IDROTTSFÖRBUND
(635)
Lufttransport, Godstrafik 1 302 2 Storm Heliworks AB
(1 285)
Intressorganisationer, övriga 1 146 22 Ideella föreningen Svinesundskommittén med firma Svinesundskommittén
(469)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 1 097 10 Gärdin & Persson AB
(734)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 046 7 NKV Kontorsvaror AB
(871)
Byggverksamhet 1 043 11 Aktiebolaget Anders Dahlin
(570)
Restaurangverksamhet 982 42 TC Festival i Östersund AB
(320)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 940 3 OK-Q8 AB
(915)
Rengöring & Lokalvård 936 4 Samhall Aktiebolag
(885)
Uthyrning & Leasing övrigt 931 4 Radio Rex Aktiebolag
(761)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 915 9 Metrohm Nordic AB
(662)
Transport stödtjänster, övriga 909 2 Reaxcer AB
(906)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 890 2 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
(805)
Gymnasial utbildning 882 4 Torsta AB
(462)
Lufttransport, Passagerartrafik 849 3 Jämtlands Flyg Aktiebolag
(704)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 800 3 SKOGSSTYRELSEN
(378)
Tryckning av Böcker & Övrigt 780 19 Lenanders Grafiska AB
(224)
Anläggningsarbeten 779 9 Ljungdalens Gräv & Allservice AB
(395)
Post- & Kurirverksamhet 758 1 PostNord Sverige AB
(758)
Totalförsvaret 747 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(747)
Museiverksamhet 739 4 STIFTELSEN JAMTLI
(634)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 724 18 Naboer Aktiebolag
(223)
Postorder- & Internethandel 713 18 Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag
(348)
Motorfordon, reparation & underhåll 704 21 Berners Person - och Transportbilar AB
(403)
Datakonsultverksamhet 690 8 Cybercom Sweden AB
(430)
Renskötsel 688 13 RATTEVARE SAMEBY
(220)
Databehandling & Hosting 674 6 Site Server Sverige AB
(567)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 638 5 Lars Norins Säljservice Aktiebolag
(516)
Grafisk Designverksamhet 616 3 SANDSTRÖM, ERIKA
(590)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 567 7 SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
(495)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 552 5 TJ:s skoter & motor
(520)
Personaluthyrning 539 1 Manpower Aktiebolag
(539)
Kongresser & Mässor 536 12 OSD i Östersund AB
(360)
El-VVS & Bygginstallationer 517 17 Marklunds Service AB
(140)
Öppen Hälso- & Sjukvård 497 2 AB Previa
(278)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 485 4 LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
(467)
Sågning, Hyvling & Impregnering 449 6 Södra Skogsägarna ekonomisk förening
(261)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 384 3 Office Document i Östersund AB
(377)
Kreditgivning, övrig 367 5 Eurocard AB
(326)
Näringslivsprogram, övriga 366 2 TILLVÄXTVERKET
(346)
Dagstidningsutgivning 363 3 MittMedia AB
(338)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 363 15 PN Jakt AB
(126)
Blandat jordbruk 345 15 ÅSTRÖM, GÖSTA SIGFRID
(173)
Service till husdjursskötsel 330 3 Westhunt AB
(186)
Drivmedel, Detaljhandel 330 12 S. Birgerssons Bensin Aktiebolag
(205)
Konferensanläggningar 316 8 Camp Ånn AB
(191)
Säkerhetssystemtjänster 302 2 Stanley Security Sverige AB
(194)
Investment- & Riskkapitalbolag 300 1 Almi Invest Mitt AB
(300)
Skogsförvaltning 276 15 ANDERSSON, GERT
(140)
Kultur, Miljö, Boende, administration 268 3 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(182)
Monetär finansförmedling, övrig 254 3 Svenska Handelsbanken AB
(203)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 254 1 FRIVILLIGA FLYGKÅREN
(254)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 246 4 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
(164)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 232 2 KJ Skog & Trädgård AB
(217)
Vägtransport, Godstrafik 229 9 Lager & Distribution i Norrland AB
(136)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 229 2 Officebutiken i Östersund Aktiebolag
(228)
Bokutgivning 227 13 Svenska Kunskapsförlaget AB
(50)
Bageri- & Mjölprodukter 221 13 Wedemarks Konditori AB
(86)
Elgenerering 207 2 INDALSÄLVENS VATTENREGLERINGSFÖRETAG
(127)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 205 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(205)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 201 7 SUNDSVALLS JAKTSKYTTEKLUBB
(120)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 196 2 Printdekor i Östersund AB
(189)
Utgivning av annan programvara 194 5 NewsMachine Business Intelligence NMBI AB
(80)
Teknisk konsult inom Elteknik 194 1 MEAC
(194)
Webbportaler 191 4 JP Infonet AB
(92)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 190 10 Lundgrens Fiskredskapsfabrik Aktiebolag
(90)
Trävaror, tillverkning 186 5 Octowood Aktiebolag
(107)
Grafisk produktion 183 3 Svanströms Repro Center Aktiebolag
(154)
Personalutbildning 181 6 Gotlandsakademin AB
(105)
Mejerivarutillverkning 175 9 GO AT Group AB
(134)
Insatsvaror övriga, Partihandel 173 3 Papyrus Supplies AB
(124)
Intressebev. Branschorg. 167 9 Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB
(73)
Drivning 166 2 Persson Invest Skog AB
(151)
Stugbyverksamhet 163 12 PERSONALSTIFTELSEN POSTNORD PLUS
(50)
Teleprodukter, Partihandel 158 1 TC Connect Sweden AB
(158)
Köttprodukter 150 12 Rältagården AB
(61)
Detaljhandel, övrig 143 7 Jahwa Fikaservice AB
(45)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 127 2 Mobilcommunication i Östersund Aktiebolag
(105)
Infrastrukturprogram 118 2 LANTMÄTERIET
(117)
Kontorsmöbler, Partihandel 115 6 Input interiör Nord Aktiebolag
(36)
Utgivning av tidskrifter 112 15 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(37)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 111 1 Jämtlands Auktionsbyrå AB
(111)
Petroleumraffinering 111 2 Lantmännen Aspen AB
(59)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 103 4 Martin & Servera Aktiebolag
(51)
Litterärt & Konstnärligt skapande 102 10 Slagan AB
(32)
Elartiklar, Partihandel 99 3 Järpens El & Byggmaterial Aktiebolag
(42)
Redovisning & bokföring 95 4 LRF Konsult Aktiebolag
(74)
Dataprogrammering 93 6 Esri Sverige AB
(49)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 93 4 Medins Havs och Vattenkonsulter AB
(71)
Polisverksamhet 87 1 POLISMYNDIGHETEN
(87)
Filmvisning 87 3 SF Bio Aktiebolag
(82)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 86 6 Eco Pet AB
(56)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 86 6 Anderssons Skog och Trädgård i Vigge Aktiebolag
(40)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 84 3 Kainu - Isberg Kök AB
(77)
Industrigasframställning 82 2 Air Liquide Gas Aktiebolag
(78)
Kemiska produkter, Partihandel 81 4 Quick KemTek Nordic AB
(70)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 81 6 M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB
(68)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 80 4 KARLSSON, LARS ÅKE
(56)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 80 4 Kaminexperten Sverige AB
(75)
Frukt, Bär & Nötter, odling 78 1 JOHANSSON, BENGT
(78)
Butikshandel, övrig 78 5 Brinab Aktiebolag
(59)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 77 1 ARBETSGIVARVERKET
(77)
Bröd & Konditori, Butikshandel 72 6 Rådmansö Bageributik AB
(29)
Artistisk verksamhet 64 2 Trendstefan AB
(56)
Kvarnprodukter 64 2 Saltå Kvarn Aktiebolag
(46)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 63 3 EFG Kontorsmöbler AB
(57)
Byggnadssnickeriarbeten 62 3 Portexpo i Östersund Aktiebolag
(25)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 58 1 Haraldssons Tunga Fordon AB
(58)
Tvätteriverksamhet 57 2 Trångsvikens Tvätteri Aktiebolag
(45)
Marknads- & Opinionsundersökning 54 1 Visma Commerce AB
(54)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 53 4 Harg-odlarna Handelsbolag
(27)
Fiskodling 53 2 Tännäs Fiskecentrum Aktiebolag
(51)
Researrangemang 52 1 Meetagain Konferens AB
(52)
Skogsskötsel 50 3 Ömse AB
(30)
Sportartikelstillverkning 50 1 Jemtlands Fiskeverkstad AB
(50)
Elhandel 50 2 Fyrfasen Energi Aktiebolag
(48)
Transportmedelsindustri 49 3 ALL YOU NEED FRÅN STORUMAN Aktiebolag
(34)
Ljud & Bild, Butikshandel 48 4 PA i Östersund AB
(23)
Jakt 47 1 KÄLEN-KÅRVIKENS VILTVÅRDSOMRÅDE
(47)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 47 2 VWR International AB
(46)
Djurfoderframställning 47 2 Arona Foderfabrik AB
(32)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 46 3 Autotjänst-Laitis Aktiebolag
(45)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 45 2 Stig Jakobsson Maskin Aktiebolag
(30)
Kollektivtrafik, övrig 45 1 Länstrafiken i Jämtlands län Aktiebolag
(45)
Livsmedelshandel 45 9 Storsjö Lanthandel Handelsbolag
(17)
Grönsaker, frilandsodling 44 5 Solsyran
(17)
Service till växtodling 43 3 Maskinring Z Ek. för.
(32)
Landtransport av passagerare, övrig 42 3 Sundings Buss i Frösö AB
(26)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 42 2 Härbergsdalens fjällgård
(27)
Kroppsvård 41 3 Fristilen AB
(35)
Telekommunikation, Trådlös 40 2 Tele2 Sverige Aktiebolag
(25)
Fastighetsförmedling 40 1 Svefa Aktiebolag
(40)
Advokatbyråer 40 1 Falkenborn Advokatbyrå AB
(40)
Turist- & Bokningsservice 40 9 Din Kurs Sverige AB
(15)
Film, Video & TV 40 2 Bohlins Project
(33)
Får- & Getuppfödning 39 7 Lindås Lamm
(23)
Livsmedel övriga, Butikshandel 37 6 Stafva Gårdsmejeri AB
(12)
Revision 36 1 Grant Thornton Sweden AB
(36)
Campingplatsverksamhet 35 2 Ansia Resort AB
(27)
Järnhandelsvaror, Partihandel 34 2 Swedol AB (publ)
(31)
TV-program planering 33 2 TV4 Aktiebolag
(31)
Resebyråer 33 3 Resia AB
(21)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 33 1 Wiksundsgruppen AB
(33)
Fabriksblandad Betongtillverkning 33 1 Betongindustri Aktiebolag
(33)
Livsmedelsframställning 32 6 Saxens Örter
(26)
Landtransport, stödtjänster 32 3 KESUDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
(17)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 30 2 Trendrum AB
(27)
Maskiner, reparation 30 4 Maskin & Motor i Risselås AB
(13)
Taxi 30 6 Orrda Åkeri & Taxi AB
(14)
Plastförpackningstillverkning 29 1 Emballator Mellerud Plast Aktiebolag
(29)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 29 1 Lab.Service i Sundsvall Aktiebolag
(29)
Utbildning, övrig 28 3 BrödPassion AB
(16)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 28 4 Lagtexten AB
(13)
Teknisk konsult inom Industriteknik 27 1 Acandia AB
(27)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 26 2 Mogmac Aktiebolag
(18)
Sötvattensfiske 24 3 Tiraholms Fisk
(19)
Primärvårdsmottagning 24 1 Exist Nu AB
(24)
Te- & Kaffetillverkning 24 1 Kahls Kaffe Aktiebolag
(24)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 22 3 STV Svenska Tele & Video Konsult Aktiebolag
(19)
Maskiner, tillverkning 22 3 Sterners Specialfabrik Aktiebolag
(10)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 22 2 Chark och Catering Hans Barksjö AB
(18)
Metallindustri 22 6 Trollsmedjan AB
(17)
Smyckestillverkning 21 1 Svenska Medalj AB
(21)
Kultur, Nöje & Fritid 21 2 Edge and Emotion AB
(19)
Emballage, Partihandel 21 2 Aktiebolaget Tingstad Papper
(18)
Arkivverksamhet 20 1 RIKSARKIVET
(20)
Callcenterverksamhet 20 1 E.ON Kundsupport Sverige AB
(20)
Hälso- & Sjukvård, administration 20 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(20)
Fotoutrustning, Butikshandel 20 3 Foto Posé AB
(10)
Grönsaker, växthusodling 20 2 ÅS TRÄDGÅRD
(17)
Kläder & Textilier, tillverkning 20 2 Woolpower Östersund AB
(18)
Blommor & Växter, Butikshandel 19 3 Elisabeth & Linda i Östersund Aktiebolag
(14)
Optiker, Butikshandel 19 2 Synoptik Sweden Aktiebolag
(16)
Växtodling 19 2 Hillsands Getgård
(19)
Torvutvinning 19 1 CL Torv Entreprenad AB
(19)
Kött & Köttvaror, Partihandel 19 1 Görviks Lantbruk Handelsbolag
(19)
Hälso- & Sjukvård, övriga 18 1 Hägglunds Kiropraktik & Rehab AB
(18)
Juice & Safttillverkning 18 4 Stavtorps Honung & Musteri
(15)
Takarbeten 18 2 Hede Bygg & Plåt
(16)
Förpackningsverksamhet 18 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(18)
Icke-farligt avfall 18 2 Reaxcer Miljö AB
(16)
Intressebev. Arbetstagarorg. 18 2 SVERIGES GÅRDSMEJERISTER
(12)
Partihandel, övrig 17 2 Saveen & Werner AB
(14)
Elektronikkomponenter, Partihandel 15 2 Elfa Distrelec AB
(14)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 15 1 Jokkmokks Bär Aktiebolag
(15)
Potatisodling 15 1 BNio AB
(15)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 15 1 Krokoms Portfabrik AB
(15)
Linjebussverksamhet 15 2 Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen AB
(10)
Samhällelig informationsförsörjning 15 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(15)
Mineralutvinning, övrig 14 3 Kallsas AB
(7)
Djuruppfödning, övrig 14 1 Krulliga Hästen AB
(14)
Måleriarbeten 14 1 Sandå Sverige AB
(14)
Kläder, Butikshandel 13 1 Bole Sverige AB
(13)
Arkitektverksamhet 13 1 GisteråSjöstrand Arkitektur AB
(13)
Reklamfotoverksamhet 12 2 Tina Stafren Produktion AB
(8)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 12 2 Kjell & Co Elektronik AB
(8)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 12 1 Elpalko Aktiebolag
(12)
Vandrarhemsverksamhet 12 5 Ledkrysset Vandrarhem AB
(7)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 12 1 Svensk Storköksservice AB
(12)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 11 3 Gunnebo slott och trädgårdar AB
(8)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 11 1 Mapix AB
(11)
Vatten & Avlopp 11 1 Vålådalens va-företag, ekonomisk förening
(11)
Transportmedel övriga, tillverkning 11 1 Jokkmokks Fältservice
(11)
Tryckning av Tidsskrifter 10 1 Ale Tryckteam Aktiebolag
(10)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 10 1 SJ AB
(10)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 9 1 Extrem Events i Östersund AB
(9)
Skidsportanläggningar 9 2 Blåsjöns Framtid ek förening
(8)
Båtar, Butikshandel 9 2 Hjertmans Sweden AB
(5)
Partihandel 9 2 Limabacka Kvarn AB
(8)
Vapen & Ammunition, tillverkning 9 1 Z-aim Aktiebolag
(9)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 9 6 UC Affärsfakta AB
(6)
Översättning & Tolkning 9 2 Semantix Eqvator AB
(6)
Säkerhetsverksamhet 9 2 Securitas Sverige Aktiebolag
(6)
Annonstidningsutgivning 8 1 Fjällnytt AB
(8)
Glas & Porslin, Butikshandel 8 1 Orrefors Kosta Boda AB
(8)
Böcker, Butikshandel 8 1 Jure Aktiebolag
(8)
Plastvarutillverkning, övrig 7 1 OSID Stallmästaren AB
(7)
Textilier, Butikshandel 7 1 Flaggbutiken i Östersund Aktiebolag
(7)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 7 1 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(7)
Svampodling 7 1 Ingmos Naturprodukter
(7)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 7 1 KOMP Kenneth Olausson Medieproduktion Aktiebolag
(7)
Magasinering & Varulagring 7 1 Östersundshem Exploatering AB
(7)
Dryckesframställning 7 2 Qvänum Mat & Malt AB
(7)
Belysningsartiklar, Butikshandel 7 1 Henrys El-shop i Krokom Aktiebolag
(7)
Veterinärverksamhet 6 2 MittNorrlands Djursjukvård AB
(4)
Förlagsverksamhet, övrig 6 1 K. HJELM FÖRLAG Aktiebolag
(6)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 6 2 Åre Atlantfisk AB
(5)
VVS-varor, Partihandel 6 1 PERSSON, LEIF BERTIL
(6)
Industri- & Produktdesignverksamhet 6 1 Multi Trolley AB
(6)
Klockor, Butikshandel 6 1 AB Nymans Ur 1851
(6)
Skatterådgivning 6 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(6)
Organiska baskemikalier, tillverkning 6 1 Kemikalia AB
(6)
Konfektyr, Butikshandel 6 1 TeloGott AB
(6)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 5 1 ÅSÖ i Åtvidaberg Aktiebolag
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 5 1 Falck Secure AB
(5)
Torg- & Marknadshandel 5 1 Syltkrukan AB
(5)
Folkhögskoleutbildning 5 2 REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND
(4)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 5 1 FREEDESK AB
(5)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 5 3 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET
(4)
Catering 4 2 Nya Skafferiet i Östersund AB
(3)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 4 1 Köksvaruhuset i Umeå Aktiebolag
(4)
Företagstjänster, övriga 4 1 LM TIETOPALVELUT OY
(4)
Skatteförvaltning & Indrivning 4 2 TULLVERKET
(3)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 3 1 Åkroken Science Park AB
(3)
Skadeförsäkring 3 1 Länsförsäkringar Jämtland
(3)
Glas- & Glasvarutillverkning 3 1 Storsjöhyttan Aktiebolag
(3)
Telekommunikation, övrig 3 1 E T M Mätteknik Aktiebolag
(3)
Källsorterat material 3 1 Stena Recycling AB
(3)
Stenhuggning 3 1 Granit & Form i Ås AB
(3)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 3 1 Musikanten Gin & Tonic AB
(3)
Kläder & Skor, Partihandel 2 1 Sportamore AB (Publ)
(2)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 2 1 Jämtlands läns Schaktförmedling Ekonomisk Förening
(2)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 2 2 Cramo AB
(2)
Tillverkning, övrig 2 1 Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag
(2)
Färg & Lack, Butikshandel 2 1 Hede Färg & Måleri AB
(2)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 2 1 Weba Kemi Aktiebolag
(2)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 2 1 Masmästaren Fastigheter AB
(2)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 2 1 Lögdbergs Gård
(2)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 2 1 DANIELSSON, MATS
(2)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 2 1 ÖRARBÄCK, CARINA
(2)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 2 1 Firma Erica Henriksson
(2)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 1 3 Östersunds Bowlinghall AB
(1)
Varuhus- & Stormarknadshandel 1 1 Matmetropolen i Jämtland AB
(1)
Golfbanor 1 1 Orresta Golf AB
(1)
Finansiell leasing 1 1 Biluthyrningen i Malmö AB
(1)
Glasmästeriarbeten 1 1 Svenssons Ramar AB
(1)
Planglas 1 1 Ergosafe Aktiebolag
(1)
Service till Skogsbruk 1 1 Kyllesjö Skog AB
(1)
Finansförmedling, övrig 1 1 Klarna Bank AB
(1)
Religiösa samfund 1 2 BRÄCKE-REVSUNDS PASTORAT
(0)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 1 1 Mitt i Hede AB
(1)
Datordrifttjänster 1 1 Binero AB
(1)
Skor, tillverkning 1 1 Jörnkängan AB
(1)
Spel & Leksaker, Butikshandel 0 2 Aktiebolaget Turax
(0)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 0 1 CARINAS KIOSKBUTIK
(0)
Glasstillverkning 0 1 Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB
(0)
Begravningsverksamhet 0 1 Östersunds Begravningsbyrå Aktiebolag
(0)
Gummivaror, tillverkning 0 1 Kjell Ulander Aktiebolag
(0)
Specialistläkare på sjukhus 0 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(0)
Militärt försvar 0 1 FÖRSVARSMAKTEN
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...