Ansökningsnummer 200106498
Ansökningsdatum 2001-10-22
Registreringsnummer 355212
Registreringsdatum 2002-05-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-05-10
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska hemsidor.

Klass: 16

Nyhetsbrev; brevpapper.

Klass: 35

Annonsering och annonsverksamhet angående material från Hälsingegårdar.

Klass: 41

Kulturverksamhet i form av kulturhistoriska visningar.