Ansökningsnummer 201001730
Ansökningsdatum 2010-03-01
Registreringsnummer 410931
Registreringsdatum 2010-05-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-05-07
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Arrangerande och hållande av konferenser; utbildningsinformation; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; arrangerande och hållande av studiecirklar; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); produktion av bilder för användning med OH-apparater; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; utgivning av nyhetsbrev; undervisning; utbildningstjänster; undervisning/utbildning.