Ansökningsnummer 201001730
Ansökningsdatum 2010-03-01
Registreringsnummer 410931
Registreringsdatum 2010-05-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-05-07
Typ Figurativt

Hästlyftet

Varor & Tjänster

Klass: