Ansökningsnummer 201608854
Ansökningsdatum 2016-12-16
Registreringsnummer 541074
Registreringsdatum 2017-08-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-08-08
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: