Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 247 774 190 116 204 239
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 96 128 128
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 136 954 77 895 59 587
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 27 843 151 -
MALMÖ KOMMUN (Kommun) 13 852 28 883 24 879
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 8 926 8 333 5 081
SJÖBO KOMMUN (Kommun) 8 341 44 7
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (12 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 380 414 334 041 417 698
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 370 1 438 1 573
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 219 1 281 1 409
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 151 157 164
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 303 303 307
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Sociala insatser 64 401 21 KLIPPANS KOMMUN
(32 604)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 48 434 44 Delta Fastighetsutveckling AB
(20 237)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 47 589 4 KAMMARKOLLEGIET
(33 308)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 36 635 24 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(24 213)
Förskoleutbildning 28 154 2 MALMÖ KOMMUN
(27 714)
Vård & Omsorg med Boende 11 875 16 SVALÖVS KOMMUN
(3 782)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 10 197 3 SKOGSSTYRELSEN
(9 108)
Intressorganisationer, övriga 9 250 62 SEGEÅNS VATTENDRAGSFÖRBUND OCH VATTENRÅD
(2 907)
Sluten Sjukvård 7 516 5 SKÅNE LÄNS LANDSTING
(7 476)
Grundskoleutbildning 7 122 11 HELSINGBORGS KOMMUN
(3 186)
Anläggningsarbeten 6 825 8 Naturentreprenad Syd AB
(4 226)
Fiskodling 6 790 2 Scandinavian Silver Eel Aktiebolag
(6 784)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 6 393 16 Tullstorpsån Ekonomisk förening
(2 627)
Universitets- & Högskoleutbildning 6 324 9 MALMÖ HÖGSKOLA
(4 163)
Näringslivsprogram, övriga 4 157 2 NATURVÅRDSVERKET
(4 104)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 3 798 9 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SKÅNE
(3 197)
Resebyråer 3 602 4 Big Travel Sweden AB
(3 517)
Telekommunikation, Trådbunden 3 461 5 Telia Network Sales AB
(2 254)
Byggverksamhet 3 312 15 Einar Dahl Byggnads Aktiebolag
(1 478)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 2 607 5 Bilgruppen Biluthyrning Syd AB
(1 597)
Skogsförvaltning 2 560 10 LEJONQVIST, SVEN-ERIK
(991)
Saltvattensfiske 2 372 38 ANDERSSON, BENGT OLA RASMUS
(80)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 2 000 12 Metria AB
(797)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 836 42 Eva Hydén AB
(345)
Rengöring & Lokalvård 1 811 5 Clean Service System i Kristianstad Aktiebolag
(1 740)
Blandat jordbruk 1 762 35 Örnanäs Gård Handelsbolag
(560)
Hotell & Restaurang 1 526 49 Scandic Hotels Aktiebolag
(344)
Post- & Kurirverksamhet 1 515 1 PostNord Sverige AB
(1 515)
Monetär finansförmedling, övrig 1 484 5 Sparbanken Skåne AB (publ)
(1 359)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 295 17 Timecut AB
(648)
Service till husdjursskötsel 1 275 3 Skånesemin ek för
(1 244)
Kreditgivning, övrig 1 233 3 Stadshypotek AB
(1 003)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 206 6 Ekologgruppen i Landskrona Aktiebolag
(947)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 169 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1 169)
Restaurangverksamhet 1 164 52 ASF Restaurang Aktiebolag
(253)
Religiösa samfund 1 023 4 Torekovs Församling
(840)
Livsmedelshandel 996 7 Coop Kristianstad Blekinge ekonomisk förening
(905)
El-VVS & Bygginstallationer 910 31 Elky Aktiebolag
(150)
Tryckning av Böcker & Övrigt 873 20 AJ E-Print AB
(316)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 866 8 Lantmännen Maskin AB
(395)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 859 3 Albina food trading AB
(814)
Totalförsvaret 850 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(850)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 830 18 Göran Frisk Naturprenad
(250)
Detaljhandel, övrig 825 6 Selecta AB
(752)
Intressebev. Branschorg. 759 9 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
(439)
Filmvisning 733 3 Handelsbolaget Svenska Bio Lidingö
(621)
Grafisk produktion 720 6 Systemtext AB
(484)
Gymanläggningar 717 1 SATS Sports Club Sweden AB
(717)
Personalutbildning 702 12 Nilsoft consulting
(438)
Polisverksamhet 654 1 POLISMYNDIGHETEN
(654)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 614 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(614)
Skogsskötsel 605 4 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
(360)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 594 4 Staples Sweden AB
(567)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 562 8 Kalvalyckans Lantbruk Aktiebolag
(303)
Juridisk verksamhet, övrig 548 2 LO-TCO Rättsskydd Aktiebolag
(536)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 524 3 STATENS HISTORISKA MUSEER
(395)
Bokutgivning 493 13 Svenska Kunskapsförlaget AB
(211)
Personaluthyrning 492 2 Experis AB
(287)
Öppen Hälso- & Sjukvård 465 3 Avonova Hälsa AB
(400)
Kontorsmöbler, Partihandel 435 3 AJ Produkter Aktiebolag
(413)
Säkerhetssystemtjänster 433 5 SOS Alarm Sverige AB
(239)
Byggmaterialtillverkning 426 1 Skanska Industrial Solutions AB
(426)
Teleprodukter, Partihandel 411 1 TC Connect Sweden AB
(411)
Förpackningsverksamhet 410 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(410)
Teknisk konsult inom Industriteknik 396 4 Toxicon Aktiebolag
(281)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 385 4 IF FRISKIS & SVETTIS, MALMÖ
(379)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 373 6 LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
(185)
Insatsvaror övriga, Partihandel 372 4 Antalis Aktiebolag
(205)
Kläder & Skor, Partihandel 362 5 Taiga Aktiebolag
(266)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 336 10 Bil-Bengtsson Syd AB
(224)
Icke-farligt avfall 310 5 Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag
(156)
Eldistribution 306 4 Öresundskraft AB
(131)
Sjötransport, stödtjänster 306 3 HELSINGBORG YACHT CLUB
(226)
Intressebev. Arbetstagarorg. 301 6 UNIONEN
(100)
Säkerhetsverksamhet 301 8 AVARN Security Services AB
(189)
Databehandling & Hosting 297 4 Bisnode Sverige AB
(289)
Utbildning, övrig 284 7 STENHOLM JAKOBSEN, RUNE
(91)
Måleriarbeten 283 1 Kristianstads Måleri Aktiebolag
(283)
Litterärt & Konstnärligt skapande 264 9 Öhmans Ateljé & Galleri
(104)
Marknads- & Opinionsundersökning 264 2 Öi Service AB
(214)
Kläder, Butikshandel 256 4 Mercus Yrkeskläder AB
(211)
Redovisning & bokföring 248 4 Assarsson Ekonomitjänst
(213)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 243 4 Lexter Ljuddesign AB
(210)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 239 2 Bollerups Mini-Maskin Aktiebolag
(230)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 236 3 STIFT.FÖR INFORM.OM EKON.FORSKN.I LUND
(132)
Webbportaler 229 3 JP Infonet AB
(204)
Advokatbyråer 221 7 Advokatbyrån Jörgen Hemby AB
(60)
Kongresser & Mässor 221 14 Altitude Meetings AB
(70)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 220 4 Le Carlssons Foto
(123)
Museiverksamhet 218 5 REGIONMUSEET KRISTIANSTAD/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE
(184)
Får- & Getuppfödning 216 3 RAMSAY, OTTO
(182)
Teknisk Provning & Analys 213 6 ALcontrol AB
(181)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 209 1 Kinnarps AB
(209)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 209 3 SNS Sweden Nordic Solutions AB
(200)
Maskiner, reparation 206 2 KS Maskiner Aktiebolag
(193)
Postorder- & Internethandel 202 9 Dustin Sverige AB
(50)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 194 1 Frälsningsarmen
(194)
Dagstidningsutgivning 186 7 Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
(78)
Datakonsultverksamhet 181 6 Dencker Development
(108)
Livsmedel övriga, Butikshandel 177 3 Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag
(175)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 175 2 ARBETSGIVARVERKET
(166)
Partihandel 173 4 LT Lantmannaförening ekonomisk förening
(132)
Potatisodling 172 4 NILSSON, THOMAS CARL-JOHAN GOTTHARD
(88)
Dataprogrammering 169 10 Softronic Aktiebolag
(51)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 160 2 HANDELSBOLAGET GRIPS FISKE
(80)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 158 8 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(71)
Tvätteriverksamhet 156 3 Initial Sverige AB
(106)
Elhandel 150 3 Fortum Markets AB
(133)
Finansiell leasing 149 2 Biluthyrningen i Malmö AB
(140)
Film, Video & TV 147 4 U Screens AB
(69)
Motorfordon, reparation & underhåll 146 13 A.T.G - Bilverkstad i Stora Dode Handelsbolag
(34)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 144 6 AGRO JAKT
(94)
Catering 144 4 Caterevent Falsterbo AB
(106)
Utgivning av annan programvara 143 6 Projectplace International AB
(91)
Livsmedelsframställning 141 3 Mossagården Eko AB
(72)
Gymnasial utbildning 139 3 BOLLERUPS LANTBRUKSINSTITUT
(54)
Partihandel, övrig 138 1 San Sac AB
(138)
Bageri- & Mjölprodukter 135 14 Bröder & Systrar Aktiebolag
(35)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 133 5 A. Johanssons Lantbruk
(79)
Researrangemang 133 1 Meetagain Konferens AB
(133)
Callcenterverksamhet 128 1 E.ON Kundsupport Sverige AB
(128)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 125 2 Aktiebolaget Lennart Månsson International
(114)
Petroleumraffinering 125 1 Preem Aktiebolag
(125)
Fastighetsförmedling 119 3 Landgren of Sweden AB
(95)
Möbler övriga, tillverkning 119 1 CLASE, PEDER
(119)
Översättning & Tolkning 115 2 Språkservice Sverige AB
(114)
Företagstjänster, övriga 110 1 Mediafy AB
(110)
Flyttjänster 109 1 Freys Express International AB
(109)
Service till växtodling 109 6 Aktiebolaget Liljenbergs Maskinstation
(61)
Eldfasta produkter 106 1 Fagersta Eldfasta Aktiebolag
(106)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 106 9 Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
(46)
Varuhus- & Stormarknadshandel 105 2 Kristianstad Stormarknad AB
(100)
Bud- & Kurirverksamhet 100 1 Jetpak Malmö AB
(100)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 98 1 BTJ Sverige AB
(98)
Metallindustri 91 9 S G Access AB
(32)
Elgenerering 90 2 Österlens Kraft Försäljnings Aktiebolag
(87)
Konferensanläggningar 88 9 Järavallens Conference & Country Club Aktiebolag
(47)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 88 2 Hasseholm Aktiebolag
(63)
Slaktsvinuppfödning 86 1 Bröderna Ingvarssons Jordbruks Aktiebolag
(86)
Socketbetsodling 85 4 ALWÉN, NILS RICKARD
(35)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 85 5 Tyréns AB
(36)
Hälso- & Sjukvård, administration 85 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(85)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 80 4 Biovacuum SBR-teknik & Service AB
(35)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 79 4 Gemalto AB
(33)
Utgivning av tidskrifter 79 12 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(40)
Grönsaker, frilandsodling 77 2 Lyckås Gård Lantbruks AB
(42)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 74 7 Witre Aktiebolag
(46)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 74 5 Karnov Group Sweden AB
(40)
Sällskapsdjur, Butikshandel 73 3 Akvarie-Leasing Syd AB
(73)
Avfallshantering & Återvinning 68 2 Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag
(67)
Infrastrukturprogram 67 2 LANTMÄTERIET
(51)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 66 3 Biltema Sweden AB
(58)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 66 4 E.ON Biofor Sverige Aktiebolag
(38)
Bröd & Konditori, Butikshandel 65 4 Brödboden i Kristianstad Aktiebolag
(64)
Fabriksblandad Betongtillverkning 63 2 Betongfabriken i Glumslöv AB
(59)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 63 1 Kilohertz AB
(63)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 58 4 Ambius Aktiebolag
(48)
Drivmedel, Detaljhandel 58 1 Qstar Försäljning Aktiebolag
(58)
Domstolsverksamhet 56 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(56)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 56 2 BM Strömbergs Handelsdepå AB
(37)
Trävaror, tillverkning 56 1 Scandbio AB
(56)
Inredningstextilier, Butikshandel 54 1 JYSK AB
(54)
Glas- & Glasvarutillverkning 52 3 Reijmyre Glasbruk 1810 AB
(32)
Tillverkning, övrig 51 2 A-Skylt AB
(48)
Kontorsmaskiner, tillverkning 51 1 Aktiebolaget Tabula
(51)
Skogsbruk 51 1 CF Skogsservice AB
(51)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 50 2 Zidcore AB
(35)
Järnhandelsvaror, Partihandel 49 3 Nils Larssons Maskinservice Aktiebolag
(29)
Kroppsvård 49 1 ENJOY Fitness Group i Trelleborg AB
(49)
Elartiklar, Partihandel 48 3 Siemens Aktiebolag
(29)
Konsumenttjänster, övriga 47 1 Tattoo dreams Sweden
(47)
Livförsäkring, övrig 46 1 KPA Livförsäkring AB (publ)
(46)
Hästuppfödning 45 3 Hippo Essentia AB
(28)
Glas & Porslin, Butikshandel 45 2 Timeway/Cargobike AB
(42)
Sportverksamhet, övrig 43 3 SKÅNES IDROTTSFÖRBUND
(40)
Specialsortiment 39 1 HANDELSBOLAGET AGREMA
(39)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 38 7 Persiennexperten Svenska AB
(17)
Informationstjänster, övriga 38 1 Lissly AB
(38)
Trafikskoleverksamhet 37 2 J.K Driving Center AB
(29)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 37 1 Skånemejerier Storhushåll AB
(37)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 36 2 Dennis Maskinuthyrning AB
(26)
Plastvarutillverkning, övrig 36 1 Moderatho & Co AB
(36)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 35 2 North European Trust AB
(30)
Blommor & Växter, Butikshandel 35 9 Caroli Blomsterbutik AB
(20)
Arkitektverksamhet 34 3 KAMIKAZE Arkitekter AB
(19)
Belysningsarmaturtillverkning 34 1 Wästberg Lighting AB
(34)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 34 4 Kjell & Co Elektronik AB
(18)
Optiker, Butikshandel 33 3 Synoptik Sweden Aktiebolag
(29)
Militärt försvar 33 1 FÖRSVARSMAKTEN
(33)
Djuruppfödning, övrig 33 1 ELOFSSON, LARS
(33)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 32 3 SBI Sport AB
(19)
Linjebussverksamhet 31 1 Bergkvarabuss Aktiebolag
(31)
Landtransport av passagerare, övrig 31 3 Syd Buss AB
(22)
Kemiska produkter, Partihandel 31 1 Quick KemTek Nordic AB
(31)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 30 4 TRIMTEC AB
(25)
Smyckestillverkning 29 1 Formo, Valter Andersson Aktiebolag
(29)
Byggplastvarutillverkning 27 1 Ryd-Persienner
(27)
Färg & Lack, Butikshandel 27 3 Golv och Tapethuset i Klippan Aktiebolag
(16)
Skönhetsvård 26 1 MARKOVIC, IRENA
(26)
Mineralutvinning, övrig 25 2 Brogårdsand Aktiebolag
(15)
Transport stödtjänster, övriga 25 2 AkkaFRAKT i Skåne ek för
(21)
Golfbanor 24 2 FLOMMENS GOLFKLUBB
(20)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 24 4 Personal Transport Nordic Aktiebolag
(18)
Industrigasframställning 24 1 AGA Gas Aktiebolag
(24)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 23 1 Aktiebolaget Ekdahls Eftr Cykel o Motor
(23)
Båtar, Butikshandel 23 2 Kullen Dyk Kommanditbolag
(22)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 23 1 JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
(23)
Böcker, Butikshandel 22 4 Jure Aktiebolag
(18)
Turist- & Bokningsservice 21 2 Kullabergsguiderna AB
(18)
Hälsokost, Butikshandel 21 1 Pro-Supplements
(21)
Service till Skogsbruk 20 2 HENRIKSSON, KENT GÖRAN KRISTER
(11)
Stugbyverksamhet 20 3 GORT, ROBERT
(9)
Källsorterat material 20 3 Stena Recycling AB
(16)
Kultur, Miljö, Boende, administration 19 4 BOVERKET
(10)
Vägtransport, Godstrafik 19 6 ÅVL i Vellinge AB
(8)
Uthyrning & Leasing övrigt 18 3 JP Ljudproduktion AB
(9)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 18 2 SENSUS STUDIEFÖRBUND
(17)
Brand- & Räddningsverksamhet 18 2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST
(16)
Telekommunikation, Satellit 17 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(17)
Taxi 17 2 Taxi Skåne Aktiebolag
(13)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 17 2 Lilla Kloster VVS AB
(15)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 17 2 Saferoad Smekab AB
(12)
Kläder & Textilier, tillverkning 16 1 Vävaren i Båstad Aktiebolag
(16)
VVS-varor, Partihandel 16 1 Ahlsell Sverige AB
(16)
Ljud & Bild, Butikshandel 16 2 Elgiganten Aktiebolag
(14)
Blandat sortiment 15 2 ALLOX Aktiebolag
(14)
Smågrisuppfödning 15 1 PERSSON, KARL OLA NIKLAS
(15)
Jakt 14 1 GUSTAFSSON, MARCUS
(14)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 14 1 SimFAS Sweden AB
(14)
Dryckesframställning 13 1 Nordic Sea Winery AB
(13)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 13 2 ÅSEGÅRD, EMIL RIKARD
(10)
Kontorstjänster 13 1 Better Business international Communication Sweden AB
(13)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 12 2 Teleffekt AB
(10)
Elektronikkomponenter, Partihandel 11 2 Fyrverkerigården AB
(9)
Fotoutrustning, Butikshandel 11 3 FotoKungen AB
(6)
Juice & Safttillverkning 10 1 Kiviks Musteri AB
(10)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 10 4 Jensens Byggland Aktiebolag
(4)
Arbetsmarknadsutbildning 10 2 Yrkesakademin AB
(6)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 10 1 Stora Safaribåten Landskapet JO AB
(10)
Äggproduktion 10 1 HAMMARGREN, FREDRIK
(10)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 9 2 Neopost Sverige AB
(8)
Sågning, Hyvling & Impregnering 9 1 Sågen i Tåstarp Lennart Nilsson o. co Handelsbolag
(9)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 9 2 STIFTELSEN KOCKUM FRITID
(8)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 8 2 Cont in Europe AB
(4)
Annonstidningsutgivning 8 1 Krepart AB
(8)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 8 1 Swecon Anläggningsmaskiner AB
(8)
Möbler för hemmet, Butikshandel 8 2 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(6)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 8 1 Mat Modus
(8)
Grafisk Designverksamhet 7 2 Helsinkifrostbites AB
(6)
Verktygsmaskiner, Partihandel 7 1 TOOLCOM Aktiebolag
(7)
Blommor & Växter, Partihandel 7 1 Korngården AB
(7)
Uttjänta fordon, Partihandel 7 3 AB Marlyz Bildelar
(3)
Veterinärverksamhet 6 2 AB Djurkliniken i Tollarp
(3)
Takarbeten 6 1 IVANS PLÅTSLAGERI O TAKSERVICE
(6)
Växtodling 6 2 ANJERT, LENA
(4)
Frisörer 6 1 Amanda Friskvård och Rehabilitering Hund i Yngsjö AB
(6)
Klockor, Butikshandel 6 1 AB Nymans Ur 1851
(6)
Pensionsfondsverksamhet 5 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(5)
Artistisk verksamhet 5 2 PERSSON, MAJ
(5)
Keramiska produkter, tillverkning 5 1 Wallåkra Stenkärlsfabrik Aktiebolag
(5)
Vatten & Avlopp 5 1 Sydvatten Aktiebolag
(5)
Cyklar, Butikshandel 4 1 Fridhems Cykel AB
(4)
Landtransport, stödtjänster 4 2 Renbil i Malmö AB
(4)
Livsmedel, Dryck & Tobak, Partihandel 4 2 Sannas Italien AB
(3)
Textilier, Partihandel 4 1 Flaggfabriken Kronan Aktiebolag
(4)
Alkoholhaltiga drycker, Butikshandel 4 1 Systembolaget Aktiebolag
(4)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 4 1 Firma O. W. Andreasson
(4)
Glasmästeriarbeten 4 1 Glasmästaren i Höganäs Simon Rembring Aktiebolag
(4)
Finansförmedling, övrig 3 1 Klarna Bank AB
(3)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 3 1 Fruktbudet i Norden AB
(3)
Tävling med hästar 3 1 STENEFELDT, KATHARINA
(3)
Maskiner, tillverkning 3 1 ALT Hiss AB
(3)
Teknisk konsult inom Elteknik 3 1 C 4 Marketing AB
(3)
Arkivverksamhet 3 1 RIKSARKIVET
(3)
Direktreklamverksamhet 3 1 Reklambutiken i Sverige AB
(3)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 3 1 Vens Cykeluthyrning AB
(3)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 3 1 Primär Fastighetsförvaltning Aktiebolag
(3)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 2 1 KRAV ekonomisk förening
(2)
Avloppsrening 2 1 Avloppsjouren & Byggnadsentreprenören i Skåne AB
(2)
Plastförpackningstillverkning 2 1 Kariba Plast AB
(2)
Rivning av hus & byggnader 2 1 Areco Contractor Aktiebolag
(2)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 2 1 Casino Cosmopol AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Vandrarhemsverksamhet 2 1 PHILLIPS, NILS
(2)
Inredningsarkitekt 2 1 360 grader inredning AB
(2)
Fruktodling 2 1 NORDANVIK
(2)
Förvaltning & Handel med värdepapper 2 1 STIFTELSEN WILLY LANDINS DONATIONSFOND
(2)
Textilier, Butikshandel 2 1 Stoff och Stil, Peters Resthall AB
(2)
Emballage, Partihandel 2 2 Procurator AB
(1)
Kommunikationsutrustning, reparation 1 1 Min Service sverige AB
(1)
Specialistläkare på sjukhus 1 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(1)
Datordrifttjänster 1 1 Binero AB
(1)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 1 1 Malmö Chokladfabrik AB
(1)
Plantskoleväxter, odling 1 1 Flyinge Plantshop Aktiebolag
(1)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 1 1 Kullabygdens Gräsklipparservice AB
(1)
Gummivaror, tillverkning 1 1 Proni AB
(1)
Konfektyr, Butikshandel 1 1 Peter Beier Chokolade A/S Danmark, Filial
(1)
Primärvårdsmottagning 0 1 LARO Psykiatri Sverige AB
(0)
Värme & Kyla 0 1 Öresundskraft Kraft & Värme Aktiebolag
(0)
Gasframställning 0 1 Gasum Jordberga AB
(0)
Skadeförsäkring 0 1 Aktiebolaget Bostadsgaranti
(0)
Byggnadssnickeriarbeten - 1 Bysnickaren Mats Olsson Kivik
(-)
Skatterådgivning - 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...