Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 177 397 146 480 130 724
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 56 44 51
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 135 541 116 833 104 183
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 12 330 9 453 9 068
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 5 275 3 710 3 863
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 4 110 15 -
KALMAR KOMMUN (Kommun) 3 707 66 153
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (19 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 149 036 142 342 155 470
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 857 880 903
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 741 756 785
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 116 124 118
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 228 242 238
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 14 329 19 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(10 145)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 12 026 18 KIFAB i Kalmar Aktiebolag
(8 320)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 9 953 8 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
(9 402)
Vård & Omsorg med Boende 8 168 12 HÖGSBY KOMMUN
(3 163)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 7 956 5 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN
(7 585)
Kontorsmöbler, Partihandel 7 744 4 Input Interiör KC Aktiebolag
(7 479)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 7 744 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(6 782)
Sociala insatser 5 607 13 NYBRO KOMMUN
(2 384)
Byggverksamhet 4 780 10 Ljungheden Bygg & Mark AB
(2 860)
Konsultverksamhet avseende företags org. 4 517 16 NCC Sverige AB
(3 703)
Service till Skogsbruk 3 420 3 Marcus Karlsson Skogstjänst Aktiebolag
(1 839)
Anläggningsarbeten 2 926 10 Kanonaden Entreprenad Öst AB
(1 757)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 2 378 2 SITS i Sverige AB
(1 432)
Drivning 2 313 5 Naturvårdsteknik på Öland AB
(1 757)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 2 210 5 Naturcentrum Aktiebolag
(1 608)
Resebyråer 2 096 3 Big Travel Sweden AB
(2 089)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 2 037 10 MARGE Arkitekter Aktiebolag
(1 102)
Näringslivsprogram, övriga 1 933 2 NATURVÅRDSVERKET
(1 875)
Telekommunikation, Trådbunden 1 925 6 Telia Network Sales AB
(1 466)
Intressorganisationer, övriga 1 856 49 MYSINGSÖ SKÄRGÅRDSMILJÖ
(311)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 1 782 2 MJK AUTOMATION Aktiebolag
(1 746)
Museiverksamhet 1 696 6 KALMAR LÄNS MUSEUM
(1 557)
Skogsskötsel 1 681 5 Rälla Röjtjänst
(1 011)
Researrangemang 1 680 3 Naturbutiken på Öland AB
(1 638)
Rengöring & Lokalvård 1 531 5 ISS Facility Services AB
(789)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 1 378 5 Autogruppen Sydost AB
(1 354)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 338 10 Svensk Naturförvaltning AB
(879)
Gymnasial utbildning 1 195 3 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE
(1 192)
Saltvattensfiske 1 174 30 BLOMBERG, JOHN
(73)
Arkitektverksamhet 1 072 5 Cedervall Arkitekter AB
(854)
Trävaror, tillverkning 986 3 JOHANSSON, GÖSTA ADELBERT
(982)
Personaluthyrning 979 2 Randstad AB
(746)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 919 1 AV Syd Aktiebolag
(919)
El-VVS & Bygginstallationer 917 15 Bosses Rör i Mörbylånga AB
(410)
Universitets- & Högskoleutbildning 888 6 LINNÉUNIVERSITETET
(698)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 790 2 FRIVILLIGA FLYGKÅREN
(783)
Vägtransport, Godstrafik 777 6 Kalmar stängsel & Transporter AB
(567)
Sågning, Hyvling & Impregnering 747 2 Södra Skogsägarna ekonomisk förening
(724)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 715 7 Huskvarna Ekologi
(235)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 697 15 Horns Kungsgård Djur & Natur AB
(155)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 679 3 Falck Natur AB
(386)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 626 1 Riksbyggen ekonomisk förening
(626)
Vatten & Avlopp 587 2 Kalmar Vatten AB
(532)
Flyttjänster 504 2 Tegvalls Express Aktiebolag
(493)
Blandat jordbruk 475 18 Wiströms Lantbruk Aktiebolag
(150)
Kongresser & Mässor 471 10 Taiga Nature & Photo AB
(150)
Hotell & Restaurang 455 38 ProfilEvents AB
(97)
Post- & Kurirverksamhet 443 2 PostNord Sverige AB
(443)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 425 2 BYGGKULT - Byggnadsvård och kulturmiljö AB
(366)
Totalförsvaret 414 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(414)
Sluten Sjukvård 396 5 KALMAR LÄNS LANDSTING
(377)
Personalutbildning 396 3 JUNGLEMAP AS
(345)
Kreditgivning, övrig 383 4 Svea Ekonomi AB
(195)
Grafisk produktion 373 1 Svanströms Repro Center Aktiebolag
(373)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 354 3 Gemla Fabrikers AB
(217)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 341 3 SKOGSSTYRELSEN
(223)
Restaurangverksamhet 321 28 Kallskänken i Kalmar AB
(78)
Litterärt & Konstnärligt skapande 319 6 Prolithos Stenkonservering Aktiebolag
(129)
Tryckning av Böcker & Övrigt 317 10 AJ E-Print AB
(88)
Säkerhetssystemtjänster 312 4 SOS Alarm Sverige AB
(290)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 301 5 Smågö Service Aktiebolag
(150)
Intressebev. Branschorg. 288 5 Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
(263)
Teknisk Provning & Analys 279 5 ALcontrol AB
(119)
Datakonsultverksamhet 275 5 Combitech Aktiebolag
(141)
Slaktsvinuppfödning 265 1 BRILAND, CARL ROBERT
(265)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 264 6 Liljas Personbilar AB
(206)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 264 5 Terrängservice i Mariannelund AB
(243)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 246 5 Arkivexperten i Norr AB
(168)
Revision 244 1 Ernst & Young Aktiebolag
(244)
Grundskoleutbildning 239 5 LUNDS KOMMUN
(150)
Dagstidningsutgivning 239 6 Gota Media AB
(182)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 237 12 Ölandsmagazinet AB
(73)
Mineralutvinning, övrig 229 4 Böda Cementgjuteri Aktiebolag
(145)
Skogsförvaltning 226 10 NORRBY, KLAS GUNNAR
(69)
Specialistläkare på sjukhus 215 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(215)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 208 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(208)
Elhandel 206 1 Energi Försäljning Sverige AB
(206)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 201 6 Supplies Team Sverige AB
(173)
Service till husdjursskötsel 194 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(194)
Gymanläggningar 193 2 LiLLa gymmet i Nybro AB
(186)
Smågrisuppfödning 185 1 ANDERSSON, STIG GUSTAV ERLING
(185)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 170 7 HULTERSTADS AIK
(76)
Säkerhetsverksamhet 169 2 Securitas Sverige Aktiebolag
(101)
Petroleumraffinering 164 1 Preem Aktiebolag
(164)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 164 2 Staples Sweden AB
(102)
Webbportaler 154 2 JP Infonet AB
(140)
Detaljhandel, övrig 153 2 Selecta AB
(148)
Callcenterverksamhet 153 1 E.ON Kundsupport Sverige AB
(153)
Sötvattensfiske 145 3 LINDE, JOHAN
(55)
Får- & Getuppfödning 135 4 KARLSSON, BÖRJE OSKAR LENNART
(72)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 133 3 Aktiebolaget Sture Lundgrens Järnhandel
(74)
Kläder & Skor, Partihandel 133 2 Outnorth AB
(118)
Transport stödtjänster, övriga 132 4 GDL Transport Aktiebolag
(96)
Kroppsvård 130 1 SJÖBERG, ANNIKA
(130)
Metallindustri 130 3 Håva-Skyltar Aktiebolag
(98)
Partihandel 128 1 Pratensis AB
(128)
Icke-farligt avfall 125 2 Ragn-Sells Aktiebolag
(70)
Bokutgivning 122 7 Svenska Kunskapsförlaget AB
(59)
Folkhögskoleutbildning 118 2 STIFTELSEN OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA
(88)
Centralkök för skolor & omsorg 111 2 Borgholm Energi AB
(109)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 105 6 Beijer Byggmaterial Aktiebolag
(72)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 102 3 Ölandsfiskarn Magnus Sandin
(45)
Skogsbruk 100 1 ALVARSSON, ALF
(100)
VVS-varor, Partihandel 98 2 Bra Miljöteknik Sverige AB
(89)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 96 2 Nordborgs Entreprenad AB
(92)
Blandat sortiment 92 2 EASY ONLINE STORES AB
(46)
Möbler för hemmet, Butikshandel 84 2 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(63)
Direktreklamverksamhet 83 1 Prendo AB
(83)
Dataprogrammering 82 5 Infosoc rättsdata Aktiebolag
(55)
Utgivning av annan programvara 81 3 Projectplace International AB
(68)
Sportverksamhet, övrig 78 5 GLADHAMMARS FISKEVÅRDSOMRÅDE
(53)
Tillverkning, övrig 76 2 Thorns i Virserum AB
(56)
Uthyrning & Leasing övrigt 75 1 Westbay Trailers AB
(75)
Databehandling & Hosting 74 3 Bisnode Sverige AB
(57)
Specialistläkare ej på sjukhus 73 2 Nordic IVF Center Malmö AB
(40)
Bageri- & Mjölprodukter 72 4 Danska Wienerbageriet Aktiebolag
(60)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 68 1 ARBETSGIVARVERKET
(68)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 67 1 OK-Q8 AB
(67)
Emballage, Partihandel 66 1 Procurator AB
(66)
Avloppsrening 65 1 Västervik Miljö och Energi AB
(65)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 64 3 Stadium Sweden Aktiebolag
(37)
Marknads- & Opinionsundersökning 63 2 Visma Commerce AB
(50)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 62 1 LÄNSBILDNINGSFÖRBUNDET SÖRMLAND
(62)
Kemiska produkter, Partihandel 62 3 Quick KemTek Nordic AB
(38)
Konferensanläggningar 60 5 Mundekulla Kurs Retreat Konferens AB
(33)
Informationstjänster, övriga 59 1 Meltwater Sweden AB
(59)
Förpackningsverksamhet 57 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(57)
Eldistribution 56 2 E.ON Energidistribution Aktiebolag
(53)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 53 6 JOHANSSON, ANDERS OLA SEVED
(23)
Postorder- & Internethandel 51 7 Nalepa Design AB
(28)
Byggnadssnickeriarbeten 44 3 MJ's Innovation AB
(23)
Kultur, Miljö, Boende, administration 42 2 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(42)
Utgivning av tidskrifter 42 8 Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg
(15)
Öppen Hälso- & Sjukvård 42 1 Avonova Hälsa AB
(42)
Källsorterat material 41 1 Stena Recycling AB
(41)
Redovisning & bokföring 38 3 LRF Konsult Aktiebolag
(22)
Veterinärverksamhet 38 4 Fä & Folk
(27)
Djurfoderframställning 37 1 Kalmar Lantmän Ekonomisk förening
(37)
Service till växtodling 36 2 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SKARABORG
(21)
Brand- & Räddningsverksamhet 36 1 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING
(36)
Grafisk Designverksamhet 36 4 HULTBERGMARTENS AB
(19)
Polisverksamhet 35 1 POLISMYNDIGHETEN
(35)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 34 2 Karnov Group Sweden AB
(20)
Samhällelig informationsförsörjning 33 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(33)
Kultur, Nöje & Fritid 33 1 DANIELSSON, ISAC
(33)
Artistisk verksamhet 32 3 M & J Börjesson Utbildning & Underhållning Aktiebolag
(20)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 32 1 Aktiebolaget Kalmar Rostfria
(32)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 32 3 Creditsafe i Sverige AB
(31)
Film, Video & TV 31 1 Pro Streaming Sweden AB
(31)
Maskiner, tillverkning 31 3 Presto Brandsäkerhet AB
(22)
Vandrarhemsverksamhet 30 4 Playa de Sand
(20)
Hälso- & Sjukvård, administration 29 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(29)
Ljud & Bild, Butikshandel 29 1 Media Markt Kalmar TV-HiFi-Elektro AB
(29)
Skatteförvaltning & Indrivning 29 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(29)
Jakt 29 1 Kustlandets Viltförvaltning AB
(29)
Översättning & Tolkning 29 1 Språkservice Sverige AB
(29)
Reklamfotoverksamhet 29 2 Bergslagsbild Aktiebolag
(26)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 28 3 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(21)
Turist- & Bokningsservice 28 3 Turistcenter i Småland AB
(12)
Företagstjänster, övriga 28 2 PALIEM KULTURKONSULT Handelsbolag
(27)
Tvätteriverksamhet 25 2 Kalmar Kemtvätt AB
(23)
Campingplatsverksamhet 25 2 Böda Sand Beach Resort AB
(24)
Optiker, Butikshandel 24 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(24)
Landtransport av passagerare, övrig 24 2 GUSTAF LÜNINGS SNICKERI
(15)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 21 1 Skötselbolaget D & U AB
(21)
Båt & Fartyg, tillverkning 21 1 Ekenäs Varv Aktiebolag
(21)
Linjebussverksamhet 21 1 Bergkvarabuss Aktiebolag
(21)
Fotoutrustning, Butikshandel 20 1 Engmans Foto Eftr., Ronny Olsson Aktiebolag
(20)
Måleriarbeten 20 3 Hagbloms Golv AB
(10)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 19 1 Ramirent AB
(19)
Golfbanor 19 1 LOFTAHAMMARS GOLFKLUBB
(19)
Motorfordon, reparation & underhåll 19 3 Euromaster Aktiebolag
(11)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 18 2 Kjell & Co Elektronik AB
(18)
Monetär finansförmedling, övrig 18 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(18)
Telekommunikation, Trådlös 18 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(18)
Industri- & Produktdesignverksamhet 18 2 JohannaN AB
(11)
Maskiner, reparation 17 1 Hertzmansvapen
(17)
Båtar, Butikshandel 16 1 Båthuset
(16)
Hästuppfödning 15 1 OHLSSON, MATS
(15)
Växtodling 15 1 Tyllinge Aktiebolag
(15)
Catering 15 1 Sky West Aktiebolag
(15)
Elapparatur övrig, tillverkning 15 1 Nido Elteknik AB
(15)
Religiösa samfund 14 1 LINKÖPINGS STIFT
(14)
Nyhetsservice 13 1 Azote Aktiebolag
(13)
Färg & Lack, Butikshandel 12 1 Hagbloms Färghandel Aktiebolag
(12)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 12 1 JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
(12)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 12 1 Kalmar Kuvert Sweden AB
(12)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 11 1 Triator Storkök AB
(11)
Takarbeten 11 1 Plåtslagarna i Nybro Kalmar AB
(11)
Filmvisning 11 1 Folkets Hus i Borgholm u.p.a., Föreningen
(11)
Grönsaker, frilandsodling 10 1 Bjärlinge Gårdar Aktiebolag
(10)
Kontorstjänster 9 1 SEGERSTEDT, ELIN
(9)
Tryckning av Tidsskrifter 9 1 Ale Tryckteam Aktiebolag
(9)
Insatsvaror övriga, Partihandel 9 2 Papyrus Supplies AB
(5)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 9 1 Nilsson & Lindblom Frukt & Grönsaker Aktiebolag
(9)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 9 3 Scenteknik Kalmar AB
(4)
Infrastrukturprogram 9 2 TRAFIKVERKET
(7)
Mejerivarutillverkning 8 1 Emåmejeriet AB
(8)
Böcker, Butikshandel 7 2 Jure Aktiebolag
(4)
Utbildning, övrig 6 1 Waldén utbildning i Hjärt-Lungräddning/Första Hjälpen
(6)
Varuhus- & Stormarknadshandel 6 1 City Gross Sverige AB
(6)
Kläder & Textilier, tillverkning 6 1 Sweden Brodyr Kalmar Textiltryckeri AB
(6)
Blommor & Växter, Butikshandel 5 6 Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB
(3)
Verktygsmaskiner, tillverkning 5 1 Hagby Bil & Smide AB
(5)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 5 1 Bergman Recording AB
(5)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 5 2 ölandschoklad AB
(3)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 5 2 Kakeldax i Sverige AB
(3)
Glas & Porslin, Butikshandel 5 2 Calmareboden Rimsäter AB
(3)
Glasmästeriarbeten 4 1 Hagbloms Glasmästeri AB
(4)
Drivmedel, Detaljhandel 4 1 Intresseföreningen Ölands Norra Ideell förening med firma Intresseföreningen Ölands Norra
(4)
Elektronikindustri 4 1 Lars Pettersson Elektronik Aktiebolag
(4)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 3 1 Diversey Sverige AB
(3)
Telekommunikation, övrig 3 1 Eltel Networks Infranet AB
(3)
Industriförnödenheter, Partihandel 3 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(3)
Sjötransport, stödtjänster 3 1 Gräsgårds Hamnförening u.p.a.
(3)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Trafikskoleverksamhet 2 1 Tages Trafikskola
(2)
Taxi 2 2 Nettotaxi AB
(2)
Livsmedel övriga, Butikshandel 2 1 Smakglädje AB
(2)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 2 1 Biltema Sweden AB
(2)
Inredningstextilier, Butikshandel 2 1 JYSK AB
(2)
Specialsortiment 1 1 Per-Arne Göransson
(1)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 1 1 Närstads Väskor AB
(1)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 1 1 Key Code Security AB
(1)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 1 1 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(1)
Datorer & Kringutrustning, reparation 1 1 Midcon Kalmar AB
(1)
Bröd & Konditori, Butikshandel 1 2 Mormors Bageri Aktiebolag
(0)
Arkivverksamhet 0 1 RIKSARKIVET
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...