INSIKT UTSIKT

Varumärke tillhör LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Ansökningsnummer 200907951
Ansökningsdatum 2009-10-14
Registreringsnummer 408471
Registreringsdatum 2009-12-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-12-18
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Framtagning av annons- och reklammaterial i form av trycksaker, inbjudningar, presentationer och profilmaterial för alkohol- och drogförebyggande arbete.