Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 56 371 166 967 49 045
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 82 77 51
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 29 967 19 758 18 219
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 10 722 11 000 9 027
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 3 851 2 916 5 519
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 3 507 70 -
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN (Statlig enhet) 1 705 293 1 660
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (6 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 106 875 978 941 125 603
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 645 2 353 752
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 544 2 146 648
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 101 207 104
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 213 340 217
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 36 537 21 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(11 764)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 13 772 17 Klövern Posthornet Kommanditbolag
(10 746)
Grundskoleutbildning 7 016 5 ENKÖPINGS KOMMUN
(2 716)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 5 181 5 LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(1 941)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 979 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(4 446)
Telekommunikation, Trådbunden 3 694 6 Börje-Net Väst Ekonomisk förening
(1 854)
Infrastrukturprogram 2 248 2 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN
(1 997)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 614 9 HS Konsult AB
(737)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 487 14 STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM
(800)
Sociala insatser 1 442 7 TIERPS KOMMUN
(661)
Intressorganisationer, övriga 1 372 29 Miim Naturvård Mälardalen AB
(434)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 217 7 J Enander Konsult AB
(625)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 185 9 Equest AB
(385)
Hotell & Restaurang 1 045 32 CHS Gillet AB
(361)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 972 4 STATENS HISTORISKA MUSEER
(803)
Konferensanläggningar 946 12 Aronsborgs Konferenshotell Aktiebolag
(359)
Resebyråer 937 4 Big Travel Sweden AB
(863)
Dataprogrammering 881 7 GisGruppen Sverige AB
(781)
Universitets- & Högskoleutbildning 831 6 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
(490)
Restaurangverksamhet 767 20 Slottsduvan AB
(336)
El-VVS & Bygginstallationer 740 12 Delka Produkter AB
(400)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 660 2 Gammadata Instrument Aktiebolag
(653)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 646 1 Jacksons Trädvård AB
(646)
Byggverksamhet 621 3 Eriksson Bygg i Mälardalen AB
(603)
Saltvattensfiske 553 13 HÅLLSTRAND, LARS IVAN ANDERS
(94)
Blandat jordbruk 529 13 JOHANSSON, KENT TORE
(105)
Säkerhetssystemtjänster 503 3 SOS Alarm Sverige AB
(469)
Totalförsvaret 491 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(491)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 491 7 Naturcentrum Aktiebolag
(306)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 477 2 Ovegren Gruppen AB
(470)
Service till växtodling 464 1 Maskinring Gästrikland Ekonomisk förening
(464)
Vård & Omsorg med Boende 448 2 HEBY KOMMUN
(448)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 430 3 Breja
(424)
Näringslivsprogram, övriga 407 2 NATURVÅRDSVERKET
(348)
Post- & Kurirverksamhet 386 2 PostNord Sverige AB
(385)
Callcenterverksamhet 348 1 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(348)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 334 2 HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
(263)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 278 3 SENSUS STUDIEFÖRBUND DISTRIKT UPPSALA-HÄRNÖSAND
(163)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 270 4 Bjerking AB
(228)
Flyttjänster 264 3 Flyttfirma Östra Aros Transport AB
(161)
Dagstidningsutgivning 263 7 Aktiebolaget Upsala Nya Tidning
(151)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 240 1 FRIVILLIGA FLYGKÅREN
(240)
Museiverksamhet 235 5 STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET
(178)
Rengöring & Lokalvård 225 7 Mellansvenska Städ Aktiebolag
(94)
Arkivverksamhet 215 1 RIKSARKIVET
(215)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 199 10 AXELSSON, HANS EUGÉN ÅKE
(65)
Öppen Hälso- & Sjukvård 193 3 AB Previa
(176)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 186 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(186)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 180 2 Polhus Aktiebolag
(123)
Kongresser & Mässor 167 8 Ekolsunds Slott RF AB
(93)
Kläder & Skor, Partihandel 165 3 Arbetsklädshuset (AKH) AB
(131)
Partihandel 157 3 JOHANSSON, GÖRAN LENNART
(75)
Tryckning av Böcker & Övrigt 143 8 AJ E-Print AB
(74)
Plantskoleväxter, odling 140 1 ANDERSSON, LARS OLOV
(140)
Förskoleutbildning 139 1 C Företaget Barnomsorg Bill ekonomisk förening
(139)
Insatsvaror övriga, Partihandel 138 2 Papyrus Supplies AB
(137)
Säkerhetsverksamhet 137 2 All-Bevakning i Uppsala AB
(85)
Bokutgivning 134 6 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(53)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 133 4 Visa Uppskattning Norden AB
(103)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 132 2 AV Syd Aktiebolag
(94)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 131 1 OK-Q8 AB
(131)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 130 1 Zidcore AB
(130)
Kultur, Nöje & Fritid 129 1 Uppsala Konsert och Kongress AB
(129)
Drivning 127 1 Upplands Natur AB
(127)
Service till husdjursskötsel 125 2 Växa Sverige Ekonomisk förening
(93)
Service till Skogsbruk 124 1 HANSSON, JESPER
(124)
Personaluthyrning 121 2 Randstad AB
(118)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 120 3 Kinnarps AB
(109)
Marknads- & Opinionsundersökning 119 1 Markör Marknad & Kommunikation AB
(119)
Kreditgivning, övrig 119 1 Eurocard AB
(119)
Litterärt & Konstnärligt skapande 117 2 Jonas Lundin AB
(105)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 117 1 SJ AB
(117)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 114 2 abstrakt reklam i Skurup AB
(73)
Anläggningsarbeten 114 7 Knivsta Grävmaskin AB
(27)
Livsmedelshandel 110 3 Gränby Storbutik Gunnar Carlson Aktiebolag
(101)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 107 8 Såma Aktiebolag
(38)
Skogsskötsel 105 2 Naturskog AB
(55)
Researrangemang 104 3 Meetagain Konferens AB
(77)
Bröd & Konditori, Butikshandel 104 3 ANDRELIS AB
(103)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 102 3 RONJA FOTBOLLSKLUBB
(55)
Hälso- & Sjukvård, administration 100 1 SOCIALSTYRELSEN
(100)
Butikshandel, övrig 100 1 Brinab Aktiebolag
(100)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 99 1 Företagsväxter i Knivsta AB
(99)
Grafisk Designverksamhet 95 2 Leif Zetterling Produktion Aktiebolag
(80)
Polisverksamhet 94 1 POLISMYNDIGHETEN
(94)
Sötvattensfiske 87 1 Mona & Ivans Fisk Handelsbolag
(87)
Skogsförvaltning 86 4 ULLERÅKERS HÄRADSALLMÄNNING
(47)
Tillverkning, övrig 86 2 A-Skylt AB
(45)
Intressebev. Branschorg. 85 5 ENTREPRENÖRSTIFTELSEN DRIVHUSET I UPPSALA
(80)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 81 3 Staples Sweden AB
(77)
Postorder- & Internethandel 79 4 Dustin Aktiebolag
(63)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 77 5 Visma Collectors AB
(56)
Fönster av Trä, tillverkning 68 1 Dalfors Snickeri Handelsbolag
(68)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 66 2 ARBETSGIVARVERKET
(61)
Mineralutvinning, övrig 64 1 Henrikssons Grus AB
(64)
Utgivning av tidskrifter 62 10 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(48)
Glas- & Glasvarutillverkning 61 1 Glashyttan Ulven AB
(61)
Förlagsverksamhet, övrig 60 2 Tierra Grande Productions AB
(38)
Förpackningsverksamhet 60 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(60)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 58 3 LW- Skärgårdsbruk
(41)
Sportverksamhet, övrig 56 3 SKUTSKÄRS BÅTKLUBB
(30)
Utgivning av annan programvara 56 1 ReachMee AB
(56)
Båtar, Butikshandel 54 1 Hjertmans Sweden AB
(54)
Icke-farligt avfall 54 3 VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND
(28)
Investeringsfonder 50 1 KÄRNAVFALLSFONDEN
(50)
Teknisk Provning & Analys 49 2 ALcontrol AB
(46)
Artistisk verksamhet 48 1 ALLMÄNNA SÅNGEN
(48)
Personalutbildning 48 4 Nytell Utbildning och Läromedel Aktiebolag
(19)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 47 1 STIFTELSEN NORDENS ARK
(47)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 47 2 Amphi Produktion AB
(28)
Transport stödtjänster, övriga 46 1 Biobränslekompaniet Mellansvenska AB
(46)
Catering 46 1 Citysallad i Uppsala AB
(46)
Tvätteriverksamhet 44 2 Nya Storvikstvätten Aktiebolag
(23)
Godshantering, övrig 44 1 Grandin Maskin Aktiebolag
(44)
Vägtransport, Godstrafik 43 3 MIPO AB
(25)
Databehandling & Hosting 42 2 Bisnode Sverige AB
(42)
Motorfordon, reparation & underhåll 42 2 Vianor AB
(37)
Petroleumraffinering 41 1 Preem Aktiebolag
(41)
Kontorsmöbler, Partihandel 40 2 Input interiör Stockholm Aktiebolag
(27)
Webbportaler 40 1 JP Infonet AB
(40)
Landtransport av passagerare, övrig 38 3 Högbergs Bussresor Aktiebolag
(29)
Specialistläkare på sjukhus 34 1 UPPSALA LÄNS LANDSTING
(34)
Eftergymnasial utbildning 32 1 Snacka Snyggt AB
(32)
Havs- & Sjöfart, Godstrafik 32 1 PRL Sverige Aktiebolag
(32)
Teknisk konsult inom Elteknik 31 1 Power Circle AB
(31)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 31 1 K'de Kim
(31)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 29 4 Kompetenstillväxt Sverige AB
(12)
Ljud & Bild, Butikshandel 28 2 Scenteknik AVL AB
(17)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 28 4 Winn Marketing Aktiebolag
(16)
Porträttfotoverksamhet 27 1 Add Light Fotograf Göran Ekeberg AB
(27)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 26 1 AB Sportfiskepoolen i Uppsala
(26)
Golfbanor 25 1 BANGOLFKLUBBEN ELIT
(25)
Järnhandelsvaror, Partihandel 25 1 Uppsala Maskin & Verktyg AB
(25)
Personalmatsalar 23 1 Sabis Aktiebolag
(23)
Utbildning, övrig 22 1 Musette Handelsbolag
(22)
Detaljhandel, övrig 21 2 Granngården AB
(16)
Metallindustri 21 3 Öbergs Svarv o Svets AB
(16)
Maskiner, reparation 21 1 Maskinservice i Uppsala AB
(21)
Teleprodukter, Partihandel 20 1 Swedish Radio Supply i Wermland Aktiebolag
(20)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 20 2 Neopost Sverige AB
(11)
Grönsaker, frilandsodling 19 1 Naturkonsulterna i Sverige
(19)
Översättning & Tolkning 19 2 VetEvi AB
(19)
Monetär finansförmedling, övrig 18 2 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(12)
Smyckestillverkning 18 1 Smyckesmed Peter Schütz
(18)
Elektronikindustri 18 2 Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag
(9)
Sluten Sjukvård 18 2 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(15)
Mejerivarutillverkning 17 1 Skogsbackens OST AB
(17)
Stenhuggning 16 1 SÖDERBERG, ROLF
(16)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 16 1 City Papper & Städprodukter HÅTE AB
(16)
Bageri- & Mjölprodukter 15 5 GK-Bageriet Aktiebolag
(8)
Avloppsrening 15 1 Uppsala Vatten och Avfall AB
(15)
Redovisning & bokföring 14 3 SKLFS Fakturatjänst AB
(9)
Revision 13 1 KPMG AB
(13)
Inredningsarkitekt 13 1 Aktiebolaget Lennart Johansson Inredningar
(13)
Optiker, Butikshandel 13 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(13)
Juridisk verksamhet, övrig 13 1 Ekolagen Miljöjuridik AB
(13)
Fotolaboratorieverksamhet 13 1 Internetfotograferna Kristina och Peter Alexanderson AB
(13)
Kläder & Textilier, tillverkning 12 1 Tellus Flaggor & Reklam AB
(12)
Kultur, Miljö, Boende, administration 12 2 BOVERKET
(8)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 12 1 Axfood Snabbgross AB
(12)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 11 1 Fågelsundsfisk Kjell Holmkvist
(11)
Drycker, Partihandel 11 1 Carlsberg Sverige Aktiebolag
(11)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 10 1 UPPSALAKRETSEN AV SVENSKA RÖDA KORSET
(10)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 10 3 PS personal service AB
(5)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 8 2 Letro Sport Aktiebolag
(7)
Sjötransport, stödtjänster 8 1 SJÖFARTSVERKET
(8)
Blommor & Växter, Butikshandel 8 4 Trendfloristerna Sverige AB
(4)
Religiösa samfund 8 3 NORA FÖRSAMLING
(5)
Taxi 8 1 Uppsala Taxi 100 000 AB
(8)
Landtransport, stödtjänster 7 2 Q-Park AB
(6)
Glasmästeriarbeten 7 3 Allehanda Glas i Uppsala AB
(5)
Djurfoderframställning 7 1 Wollerts Spannmåls Aktiebolag
(7)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 6 3 P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark)
(6)
Hälso- & Sjukvård, övriga 6 2 Laterna Psykologkonsult & EMDR Utbildning AB
(4)
Textilier, Partihandel 6 1 Flaggfabriken Kronan Aktiebolag
(6)
Samhällelig informationsförsörjning 5 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(5)
Skatterådgivning 5 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(5)
Telekommunikation, Trådlös 5 1 HI3G Access AB
(5)
Fotoutrustning, Butikshandel 4 1 Uppsala Foto-kompani Aktiebolag
(4)
Uthyrning & Leasing övrigt 4 1 Sillbogårdens maskin & teknik
(4)
Kollektivtrafik, övrig 4 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(4)
Brand- & Räddningsverksamhet 4 1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO
(4)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 4 2 IRMTCYKEL AB
(2)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 3 1 Falck Secure AB
(3)
Färg & Lack, Butikshandel 3 2 Örbyhus Färg Aktiebolag
(3)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 3 1 Gemalto AB
(3)
Gjutning 3 1 Alunda Gjuteri Aktiebolag
(3)
TV-program planering 3 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(3)
Veterinärverksamhet 3 1 Gård & Djurhälsan Sverige AB
(3)
Torg- & Marknadshandel 3 1 Syltkrukan AB
(3)
Skadeförsäkring 3 1 HELP Försäkring filial
(3)
Turist- & Bokningsservice 2 1 Destination Uppsala AB
(2)
Växtodling 2 3 Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag
(1)
Filmvisning 2 1 SF Bio Aktiebolag
(2)
Möbler för hemmet, Butikshandel 2 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(2)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 2 1 INTERNATIONAL DISCJOCKEY SERVICE HANDELSBOLAG
(2)
Kemiska produkter, Partihandel 2 1 Quick KemTek Nordic AB
(2)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 2 1 Bo Wahlgren i Uppsala AB
(2)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 2 1 Skärplinge Maskin AB
(2)
Militärt försvar 2 1 FÖRSVARSMAKTEN
(2)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 2 1 LANSFORS LINDBLOM, ÅSA
(2)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 1 1 Smyckeboden i Uppsala Aktiebolag
(1)
Konst & Galleri, Butikshandel 1 1 Konst o Motiv Larsson AB
(1)
Kläder, Butikshandel 1 1 Grolls AB
(1)
Maskiner, tillverkning 1 1 Presto Brandsäkerhet AB
(1)
Campingplatsverksamhet 1 1 Rullsands Havsbad & Camping AB
(1)
Emballage, Partihandel 1 1 WaPa Aktiebolag
(1)
Vandrarhemsverksamhet 1 1 Epokgården
(1)
Grafisk produktion 1 1 ISY Informationssystem AB
(1)
Intressebev. Arbetstagarorg. 0 1 PREVENT-ARBETSMILJÖ I SAMV SV NÄRINGSLIV,LO&PTK
(0)
Böcker, Butikshandel 0 1 Jure Aktiebolag
(0)
Pensionsfondsverksamhet 0 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(0)
Datakonsultverksamhet 0 1 Leissner Data Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...