Ansökningsnummer 201208620
Ansökningsdatum 2012-11-27
Registreringsnummer 511006
Registreringsdatum 2013-02-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-02-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: