National stads park STOCKHOLM - SOLNA

Varumärke tillhör LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Ansökningsnummer 200805984
Ansökningsdatum 2008-06-19
Registreringsnummer 400421
Registreringsdatum 2009-01-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-01-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; museiverksamhet; upplåtande av rekreationsområde och -anläggningar; information om samtliga ovannämnda tjänster.