Ansökningsnummer 198605327
Ansökningsdatum 1986-07-14
Registreringsnummer 205749
Registreringsdatum 1987-05-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-05-15
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.