PLATSBANKEN

Varumärke tillhör ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ansökningsnummer 200408457
Ansökningsdatum 2004-12-16
Registreringsnummer 373987
Registreringsdatum 2005-08-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-08-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Personaladministrativa beslutsstödssystem (datorprogram); databaser för platsnotiser (datorprogram); gränssnitt för informationssökning i databaser innehållande platsnotiser (datorprogram).

Klass: 35

Arbetsförmedlingar, personalrekryteringar; konsultationer avseende personaladministration; assistans vid företagsledning; omlokaliseringstjänster avseende företag; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, företagsutredningar, marknadsstudier och marknadsundersökningstjänster; företagsinformation; PR-tjänster, direktreklam; affischering, annonsering, spridning och uppdatering av annons- och reklammaterial, uthyrning av annonsutrymmen; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; marknadsföring av bemanningstjänster on-line på ett datornätverk; anskaffande av tjänster på uppdrag av andra; sammanställning och inmatning av information i databaser, systematisering av information-i-databaser, söktjänster i databaser på uppdrag av tredje man; konsultationer avseende beslutstödssystem för personaladministration; datoriserad registerhantering.

Klass: 38

Elektroniska anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster), elektroniska forum- och chat-tjänster; datorstödd överföring av meddelande och bilder; kommunikationer via datorterminaler; elektronisk post; kabeltelevisionssändning; sändning av meddelanden; kommunikationer via mobiltelefoner.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; utbildningsinformation, arrangerande och hållande av seminarier, symposier, konferenser och korrespondenskurser, utbildningstjänster; anordnande av handledning/instruktion.