a Arbetsförmedlingen

Varumärke tillhör ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ansökningsnummer 201308467
Ansökningsdatum 2013-12-11
Registreringsnummer 518355
Registreringsdatum 2014-04-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-04-04
Typ Figurativt

a Arbetsförmedlingen

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annonsering; annonsering on-line via datanätverk; arbetsförmedling; personalrekrytering; psykologisk testning vid rekrytering; testning (psykologisk-) vid rekrytering; undersökning avseende företags- eller affärsverksamhet; utvärdering av affärsverksamhet.

Klass: 41

Coaching (träning); information (utbildnings-); praktisk utbildning (instruktion); rådgivning (yrkes) (utbildning); skolor (utbildning); studiecirklar (arrangerande); undervisning; utbildning (praktisk) instruktion; utbildningsinformation; utbildningstjänster.