PRV PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Varumärke tillhör PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Ansökningsnummer 200708739
Ansökningsdatum 2007-10-22
Registreringsnummer 394108
Registreringsdatum 2008-02-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-02-15
Typ Figurativt

PRV PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Varor & Tjänster

Klass: 9

Magnetiska databärare och CD-ROM-skivor innehållande information inom immaterialrättsområdet.

Klass: 16

Tryckta publikationer, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) inom immaterialrättsområdet.

Klass: 41

Undervisnings-, utbildnings- och handledningstjänster inom immaterialrättsområdet.

Klass: 42

Ingenjörstjänster i form av utredningar och handläggning av ärenden inom immaterialrättsområdet.

Klass: 45

Juridiska tjänster i form av utredningar och handläggning av ärenden inom immaterialrättsområdet; konsultationer i immaterialrätt; information avseende immaterialrättsområdet.